RSS Feed for Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp Mười | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 05/07/2022 19:47
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp Mười

 - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc lựa chọn nhà thầu xây dựng Đề án "Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp Mười".

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Đồng Tháp thực hiện theo đúng quy định của Luật đấu thầu. Trường hợp gói thầu trên xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt theo quy định tại Điều 26 của Luật đấu thầu, UBND tỉnh Đồng Tháp lập phương án lựa chọn nhà thầu, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động