RSS Feed for Khẩn trương trình Thủ tướng Điều lệ hoạt động PVN | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 05/12/2023 16:19
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Khẩn trương trình Thủ tướng Điều lệ hoạt động PVN

 - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Điều lệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) để trình Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Phó Thủ tướng lưu ý Dự thảo Điều lệ cần làm rõ việc ban hành "Quy chế Quản lý tài chính của PVN" thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Quy định đầu tư dầu khí ở nước ngoài và ý kiến chuyên gia
Cần một chiến lược quản trị rủi ro hoàn chỉnh cho ngành Dầu khí Việt Nam
Cần sự đồng hành của Nhà nước trong tái cơ cấu PVN

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu việc bổ nhiệm Tổng giám đốc PVN và số lượng Phó tổng giám đốc PVN thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 12549/VPCP-ĐMDN ngày 23/11/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Còn thẩm quyền quyết định về quy hoạch, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với chức danh Tổng giám đốc PVN thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo nguồn tin của Tạp chí Năng lượng Việt Nam, hồi cuối tháng 10/2017, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVN. Cụ thể là yêu cầu Bộ Công Thương sửa đổi Khoản 3 Điều 23 dự thảo Điều lệ của Tập đoàn này. Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc của PVN để nâng cao trình độ năng lực, kinh nghiệm quản lý, điều hành phù hợp với các quy định về công tác cán bộ.

Theo dự thảo Điều lệ, Chính phủ yêu cầu không quy định cụ thể quyền quyết định các dự án sử dụng nguồn vốn từ tiền lãi dầu khí nước chủ nhà từ Hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, lợi nhuận được chia từ liên doanh dầu khí và tiền đọc tài liệu dầu khí để lại cho PVN trong Điều lệ PVN. Việc quyết định các dự án này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư sau khi đã xác định rõ nguồn vốn nêu trên là vốn đầu tư công hay không phải đầu tư công theo Quy chế quản lý tài chính của PVN.

Theo đó, Bộ Công Thương phải rà soát lại quy định việc phê duyệt chủ trương vay nợ nước ngoài của PVN. Mặt khác, thẩm định, chấp thuận đối với các khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ để bảo đảm đúng quy định của pháp luật về quản lý vay, trả nợ nước ngoài, cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ, cũng như các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm thống nhất với Quy chế quản lý tài chính của PVN.

Dự thảo Điều lệ lần này cũng sẽ rà soát lại các quy định pháp luật hiện có và nghiên cứu việc cần thiết bổ sung vào Điều lệ PVN, hoặc văn bản pháp luật khác để bảo đảm quy định chặt chẽ về thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng quy trình, giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán đối với lĩnh vực thượng nguồn do PVN và các đơn vị thành viên làm chủ đầu tư.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động