RSS Feed for Hoạt động thăm dò, khai thác 6 tháng đầu năm của PVEP | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 20/05/2024 16:14
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Hoạt động thăm dò, khai thác 6 tháng đầu năm của PVEP

 - 6 tháng đầu năm 2019, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã khai thác 2,32 triệu tấn quy dầu, tổng doanh thu ước tính 19.021 tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 5.525 tỉ đồng.

Sáu tháng đầu năm, PVN nộp ngân sách hơn 53 nghìn tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2019, để ứng phó với tình hình giá dầu thô trên thị trường thế giới diễn biến phức tạp đó, trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao, PVEP đã chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên và Người đại diện của PVEP tại các dự án dầu khí, định kỳ tổ chức rà soát, kiểm tra, kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhằm mục tiêu sản xuất an toàn, liên tục và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch; quán triệt trong toàn Tổng công ty về thực hiện các giải pháp tối ưu, tiết giảm chi phí để giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Khai thác dầu khí tại mỏ Rạng Đông.

Với những nỗ lực đó, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 được giao.

Cụ thể, tổng sản lượng khai thác 2,32 triệu tấn (đạt 109% kế hoạch 6 tháng và 53% kế hoạch năm), trong đó, khai thác dầu 1,63 triệu tấn (đạt 111% kế hoạch 6 tháng) và sản lượng khí bán 691 triệu m3 (đạt 106% kế hoạch 6 tháng).

PVEP đã tập trung triển khai các dự án phát triển mỏ có kế hoạch First Oil/First Gas trong năm 2019, đưa mỏ Cá Tầm vào khai thác đúng tiến độ (ngày 25-1-2019); kiểm soát vận hành hệ thống ổn định các mỏ hiện có, bảo đảm đưa các giếng vào khai thác đúng hạn trong năm 2019, triển khai công tác phát triển tại các dự án theo kế hoạch.

Hoạt động đầu tư của PVEP được rà soát, tối ưu và bảo đảm các thủ tục đầu tư trước khi thực hiện. Giá trị thực hiện đầu tư (Capex) 6 tháng đầu năm 2019 ước khoảng 107,51 triệu USD (tương đương 2.473 tỉ đồng); chi phí vận hành khai thác (Opex) ước khoảng 202,35 triệu USD (tương đương 4.654 tỉ đồng).

Với việc hoàn thành sản lượng khai thác, PVEP đã hoàn thành các chỉ tiêu tài chính 6 tháng được PVN giao. Tổng doanh thu ước tính 19.021 tỉ đồng (đạt 116% kế hoạch 6 tháng, đạt 57% kế hoạch năm). Lợi nhuận trước thuế ước tính 6.685 tỉ đồng (đạt 189% kế hoạch 6 tháng, đạt 92% kế hoạch năm). Lợi nhuận sau thuế trước phân bổ chi phí ước tính 3.518 tỉ đồng (đạt 175% kế hoạch 6 tháng, đạt 85% kế hoạch năm). Nộp ngân sách Nhà nước 5.525 tỉ đồng (đạt 121% kế hoạch 6 tháng, đạt 59% kế hoạch năm).

PVEP đã sắp xếp lại bộ máy điều hành theo hướng tinh giản, gọn nhẹ; tiếp tục rà soát, hệ thống hóa và hoàn thiện các quy trình, văn bản pháp lý nội bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành chặt chẽ và chuyên nghiệp.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, PVN về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, ngay từ các tháng đầu năm 2019, PVEP đã định hướng kế hoạch triển khai cụ thể với mục tiêu tối ưu hoạt động đầu tư và tiết giảm chi phí, bảo đảm hiệu quả hoạt động của các dự án.

Công tác bảo đảm an toàn, an ninh tại các công trình, dự án trong và ngoài nước được duy trì nghiêm túc, không để xảy ra tai nạn sự cố nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất cũng như ảnh hưởng đến người lao động đang làm việc. PVEP đã chủ động theo dõi, triển khai ứng phó, phòng chống kịp thời với các hiện tượng thời tiết bất thường trên biển, tuân thủ theo đúng quy định của PVN/PVEP, bảo đảm an toàn cho các hoạt động của Tổng công ty và các doanh nghiệp.

Các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe đời sống cán bộ, người lao động luôn được PVEP và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm, thực hiện đầy đủ, trách nhiệm.

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, thời gian tới, PVEP sẽ tiếp tục theo dõi sát sao sản lượng khai thác thực tế so với kế hoạch được giao, thường xuyên cập nhật số liệu khai thác, rà soát và phân tích để có những kiến nghị kịp thời, hiệu quả nhằm tối ưu khai thác, thực hiện các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu nhằm bảo đảm sản lượng khai thác dầu khí trong và ngoài nước theo kế hoạch được giao, phấn đấu về đích trước thời hạn các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đóng góp vào việc hoàn thành kế hoạch của PVN.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động