RSS Feed for Hỗ trợ hoàn thành đường tránh phía Đông TP Đông Hà | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 21/03/2023 01:47
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Hỗ trợ hoàn thành đường tránh phía Đông TP Đông Hà

 - Thủ tướng Chính phủ cho phép về nguyên tắc điều chỉnh phạm vi đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Quảng Trị (hạng mục cầu Thành Cổ và đường dẫn), tỉnh Quảng Trị để hỗ trợ tỉnh Quảng Trị hoàn thành một phần tuyến đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị điều chỉnh dự án theo đúng quy định, bảo đảm không làm tăng tổng mức đầu tư, không vượt kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho dự án tại Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 14/10/2016.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Trị làm việc, thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về mức hỗ trợ cụ thể cho Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên; trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động