RSS Feed for EVNNPC tăng cường thực thi 5S đối với lưới điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 27/02/2024 20:50
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVNNPC tăng cường thực thi 5S đối với lưới điện

 - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa ra chỉ thị, về việc đẩy mạnh thực thi, duy trì 5S - "sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng" và triển khai thực hiện 5S đối với lưới điện.

Hiệu quả kinh doanh là thước đo độ hài lòng của khách hàng

 

Hiện nay, lưới điện EVNNPC đang quản lý được đánh giá khá phức tạp như: lưới điện trung áp còn nhiều cấp điện áp như 6kV, 10 kV, 22 kV, 35 kV; lưới điện hạ thế được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như: lưới điện do ngành điện đầu tư, lưới điện nông thôn được tiếp nhận, lưới điện được tiếp nhận từ dự án REE II.., nên thiết kế chưa được đồng nhất.

Chính vì lẽ đó, năm 2015, EVNNPC đã ra chỉ thị yêu cầu các công ty thực hiện chỉnh trang lưới điện trên địa bàn các trung tâm tỉnh, thành phố, thị xã, thị trấn.

Tính đến hết năm 2017, EVNNPC đã thực hiện chỉnh trang được 3.546km, bao gồm đường dây trung thế và hạ thế. Khối lượng chỉnh trang này chủ yếu tập trung vào phần chỉnh trang lưới điện, một số đơn vị có cách làm tốt, đạt hiệu quả cao được nhắc đến như: Hưng Yên, Sơn La, Quảng Ninh, Phú Thọ.

Với mục tiêu đến năm 2020 toàn bộ lưới điện trung thế, TBA trung gian, TBA phân phối, hòm công tơ, lưới điện hạ thế khu vực thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ, trung tâm các xã do ngành điện đã và đang đầu tư, lưới điện dự án REE II tiếp nhận từ các tỉnh phải đạt tiêu chuẩn 5S.

Ban chỉ đạo 5S của EVNNPC được phân công xây dựng và ban hành bộ tiêu chí về 5S đối với lưới điện (ĐZ trung thế, TBA trung gian và TBA phân phối, ĐZ hạ thế, hòm công tơ, dây vào và ra hòm công tơ). Trong đó, thống nhất với viện năng suất Việt Nam về việc đánh giá và cấp chứng nhận 5S cho lưới điện các đơn vị. Thực hiện đôn đốc kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện tại các đơn vị (đối với 5S tại văn phòng, xưởng sản xuất, kho bãi… và lưới điện). Đề xuất hình thức khen thưởng và xử phạt đối với các tập thể và cá nhân. Đẩy mạnh công tác truyền thông tuyên truyền cho chương trình.

Đối với các công ty điện lực, EVNNPC yêu cầu tiếp tục duy trì thực hành 5S tại văn phòng, xưởng sản xuất và kho bãi, khắc phục tình trạng làm chiếu lệ, đối phó, máy móc…Đảm bảo việc 5S phải đi vào chiều sâu, chất lượng và trở thành ý thức tự giác của tất cả CBCNV.

Đồng thời, xây dựng dự thảo bộ tiêu chí về 5S đối với lưới điện của các công ty điện lực (ĐZ trung thế, TBA trung gian và TBA phân phối, ĐZ hạ thế, hòm công tơ, dây vào và ra hòm công tơ); phát động phong trào thi đua thực hiện 5S nói chung và 5S với lưới điện nói riêng tại đơn vị.

Bên cạnh đó, các đơn vị điện lực khảo sát lập kế hoạch theo tiến độ giai đoạn 2018-2020 để triển khai thực hiện và gửi kế hoạch về Ban chỉ đạo 5S Tổng công ty (Ban TC&NS) để tổng hợp theo dõi. Phối hợp với viện năng suất Việt Nam và Ban chỉ đạo 5S Tổng công ty trong việc đào tạo, đánh giá và cấp chứng nhận thực hành và duy trì 5S đối với lưới điện. Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo 5S Tổng công ty (ngày 25 tháng cuối cùng của quý), thực hiện từ quý II/ 2018. 

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động