RSS Feed for Dư hàng tồn kho cuối quý I/2012 báo động ở mức tăng 34% so với cùng kỳ | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 28/11/2023 21:38
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Dư hàng tồn kho cuối quý I/2012 báo động ở mức tăng 34% so với cùng kỳ

 - 8 doanh nghiệp ngành Than niêm yết đã công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2012.

Một điểm đáng chú ý là dù doanh thu thuần tăng khá ổn định ở mức 14%, nhưng LNST giảm 6,5% so với cùng kỳ năm 2011.

Dư hàng tồn kho cuối quý I/2012 báo động ở mức tăng 34% so với cùng kỳ năm 2011 và tăng 56,4% so với quý trước.


 

Nguồn: Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp

Nguồn: Vpbs 

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động