RSS Feed for Điều chỉnh ranh giới khu vực thăm dò than Thanh Sơn | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 23/05/2024 13:26
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Điều chỉnh ranh giới khu vực thăm dò than Thanh Sơn

 - Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc điều chỉnh ranh giới khu vực thăm dò than Thanh Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Quy hoạch 60 điều chỉnh: Điểm nhấn thăm dò trữ lượng than

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, kết quả thăm dò địa chất tại khu vực này cho thấy vỉa than kéo dài ra ngoài ranh giới thăm dò. Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh ranh giới để đánh giá tổng thể khoáng sản than, làm cơ sở thiết kế khai thác góp phần sử dụng hiệu quả hợp lý tài nguyên.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng tại các vị trí thi công công trình thăm dò theo thẩm quyền và quy định của pháp luật trước khi triển khai công tác thăm dò.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo doanh nghiệp có giải pháp bảo vệ môi trường, hệ sinh thái trên mặt trong quá trình thăm dò.

Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục thu thập số liệu cần thiết để nghiên cứu, đánh giá mức độ ảnh hưởng và giải pháp bảo vệ môi trường, hệ sinh thái thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử trong trường hợp khai thác mỏ sau này.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động