RSS Feed for Điện thưởng phẩm của EVN vượt kế hoạch 11% | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 02/10/2023 08:29
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Điện thưởng phẩm của EVN vượt kế hoạch 11%

 - Ước tính cả năm 2016, sản lượng điện thương phẩm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đạt 159,31 tỷ kWh, cao hơn kế hoạch 210 triệu kWh và tăng 10,9% so với năm 2015.

Chỉ số tiếp cận điện năng Việt Nam vượt mục tiêu
Bàn giải pháp cung ứng điện 2017

Ước tính cả năm 2016, điện sản xuất và mua đạt 177 tỷ kWh, cao hơn kế hoạch 1,1 tỷ kWh và tăng 10,85% so với năm 2015.

EVN cho biết, sản lượng toàn hệ thống tháng 11/2016 đạt 15,19 tỷ kWh. Sản lượng cao nhất đạt 534,1 triệu kWh và công suất cao nhất 26.648MW. Luỹ kế 11 tháng năm 2016 sản lượng điện toàn hệ thống đạt 166,95 tỷ kWh, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2015. Ước tính cả năm 2016, sản lượng toàn hệ thống đạt 183,28 tỷ kWh, tăng 11,54% so với năm 2015.

Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN trong tháng 11 đạt 14,55 tỷ kWh. Lũy kế 11 tháng ước đạt 162,1 tỷ kWh, tăng 11,21% so với cùng kỳ, trong đó thủy điện chiếm 36,59%, nhiệt điện than chiếm 36,29%, tua-bin khí chiếm 25,7%, nhiệt điện dầu chiếm 0,69%, nhập khẩu chiếm 0,81%. Riêng điện sản xuất trong 11 tháng đạt 75,06 tỷ kWh, tăng 22,32% so với cùng kỳ. Ước tính cả năm 2016, điện sản xuất và mua đạt 177 tỷ kWh, cao hơn kế hoạch 1,1 tỷ kWh và tăng 10,85% so với năm 2015.

Sản lượng điện thương phẩm tháng 11/2016 đạt 13,69 tỷ kWh. Lũy kế 11 tháng năm 2016, sản lượng điện thương phẩm đạt 146,36 tỷ kWh, tăng 11,28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, điện thương phẩm nội địa tăng trưởng 11,36%, điện cấp cho công nghiệp - xây dựng tăng 10,75%, điện cấp cho thương mại tăng 16,38%, điện cấp cho nông nghiệp tăng 52,78%, điện cấp cho quản lý và tiêu dùng tăng 9,49%, thành phần khác tăng 10,41%

Ước tính cả năm 2016, sản lượng điện thương phẩm toàn Tập đoàn đạt 159,31 tỷ kWh, cao hơn kế hoạch 210 triệu kWh và tăng 10,9% so với năm 2015.

Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tập đoàn 10 tháng năm 2016 là 7,88% (giảm 0,34% so với cùng kỳ năm 2015). Ước tính cả năm 2016, Tập đoàn sẽ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tổn thất điện năng là 7,7%.

Theo EVN, tháng 12/2016, dự kiến phụ tải của hệ thống điện có thể đạt bình quân 501 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất khoảng 28.810 MW. Công suất khả dụng của hệ thống điện quốc gia khoảng từ 30.000 - 33.000 MW. Trào lưu truyền tải trên đường dây 500kV tiếp tục theo hướng từ miền Bắc vào miền Trung và miền Trung vào miền Nam. Hệ thống điện đáp ứng đủ công suất cho nhu cầu phụ tải và có dự phòng.

Mục tiêu vận hành HTĐ tháng 12 là khai thác các hồ thuỷ điện theo kế hoạch điều tiết để vừa đảm bảo cung cấp điện, đồng thời đảm bảo mục tiêu tích nước và cấp nước hạ du. Các tổ máy nhiệt điện than và tua bin khí khai thác điều chỉnh theo nước về các hồ thủy điện, đảm bảo cung cấp điện miền Nam. Vận hành an toàn lưới điện 220-500kV.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động