RSS Feed for Đảng bộ Quacontrol triển khai nhiệm vụ năm 2017 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 11/12/2023 23:42
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đảng bộ Quacontrol triển khai nhiệm vụ năm 2017

 - Ngày 4/1/2017, Đảng bộ Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin (Quacontrol) đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017.

 

 

Năm 2016, Đảng bộ Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, đề ra nhiều giải pháp phù hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, sản xuất kinh doanh có hiệu quả; hoàn thành các chỉ tiêu phối hợp kinh doanh với TKV: thực hiện giám định 35,2 triệu tấn than tiêu thụ; doanh thu 98,5 tỷ đồng, đạt 113% KH; lợi nhuận 5,9 tỷ đồng, đạt 118% KH; thu nhập bình quân trên 7,7 triệu đồng/người/tháng, đạt 119% KH; mức cổ tức đạt 10%. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, Chi bộ, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao.

Công tác lãnh đạo đoàn thể được chú trọng; tổ chức có hiệu quả các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2016); thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người lao động về những khó khăn, thuận lợi và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty và các nội dung Đại hội XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp...

Qua đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng năm 2016 có 3/6 chi bộ đạt tiêu chuẩn TSVM, bằng 50% (trong đó 1 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu); 2/6 chi bộ HTTNV, bằng 33,3%; 1/6 chi bộ HTNV, bằng 16,7%; 165/187 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, bằng 88,2%(trong đó có 23 đảng viên xuất sắc).

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Dũng - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh, đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng của Đảng bộ Quacontrol năm 2016, đồng thời quán triệt đến toàn thể Hội nghị các nội dung cơ bản Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.

Với mục tiêu chung “An toàn- Đổi mới- Phát triển”, năm 2017, Đảng bộ Quacontrol tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của TKV về tái cơ cấu; tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực có trọng tâm để xây dựng đội ngũ giám định viên chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng vững mạnh. Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và 6 nội dung cơ bản Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Tại Hội nghị có, 2 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; 3 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng đã được biểu dương khen thưởng.

Một số hình ảnh:

 

 

TRIỆU HẢI

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động