RSS Feed for Đảng bộ Quacontrol đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 20/05/2024 17:05
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đảng bộ Quacontrol đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 - Trong 2 ngày (20 - 21/5/2021), Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (Quacontrol) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021; kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 120, ngày 17/01/2016 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2021.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy Công ty truyền đạt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Đào Thị Thanh Nga - Phó trưởng ban Tổ chức, Đảng ủy Than Quảng Ninh về dự Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 35 điểm cầu và 187 đại biểu. Hội nghị đã được học tập, nghiên cứu, quán triệt các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 5 chuyên đề lớn:

+ Chuyên đề Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

+ Chuyên đề về Báo cáo Chính trị tại Đại hội XIII.

+ Chuyên đề Nhận thức mới và tư duy mới về Quốc phòng Việt Nam.

+ Chuyên đề Nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

+ Chuyên đề về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Kết thúc chuyên đề về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy Công ty đã quán triệt và triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy Công ty quán triệt và triển khai chương trình hành động của Đảng bộ Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau khi học tập, quán triệt nghị quyết, toàn thể cán bộ, đảng viên viết thu hoạch về 5 chuyên đề tài liệu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đề ra nội dung, nhiệm vụ liên quan đến trách nhiệm của cá nhân thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; kiến nghị và đề ra biện pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ đó.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong Công ty nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Đồng thời sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021; kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 120, ngày 17/01/2016 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2021. Hội nghị cũng đã bàn và thống nhất mục tiêu năm 2021 - 2026 để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 giai đoạn tiếp theo.

Một số hình ảnh hội nghị:

 

 

THU THỦY

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động