RSS Feed for Đảng bộ HPCDONGNAI học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 29/11/2023 09:16
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đảng bộ HPCDONGNAI học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 - Ngày 18/1/2018, Đảng Bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .

 

Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 11/12/2017 của Đảng ủy khối doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh, về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Hướng dẫn của Đảng ủy Khối về tổ chức học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Ngày 18/1/2018 Đảng Bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và  học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự Hội nghị ngoài 47 đảng viên của Đảng bộ còn có toàn bộ CBCNV của Công ty cùng tham dự.

Hội nghị đã được nghe TS - GVCC Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa Xây dựng Đảng & Tư tưởng Hồ Chí Minh, học viện Cán bộ TP. HCM, thực hiện báo cáo những nội dung chính và những điểm mới trong 4 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về ‘‘Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; và Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”. 

Tiếp đó, Hội nghị được nghe những câu chuyện xúc động về Bác Hồ để thấy được phong cách, tác phong của một người đứng đầu đất nước, suốt đời hi sinh cho dân tộc, cho Đất nước của Chủ tịch Hồ chí Minh: phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, quyết đoán; phong cách sâu sát, nêu gương; phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, kiên định; có gan và khéo trọng dụng người đức tài.    
 

Với lối truyền đạt dễ hiểu, liên hệ nhiều thông tin mang tính thời sự, những câu chuyện đời thường đã giúp cho CBCNV của Công ty đã nắm được những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 6 khóa XII và đặc biệt trong mỗi CBCNV đã định hình và có kế hoạch đăng ký cho bản thân mình những việc làm cụ thể để học tập theo Bác trong năm 2018.

Kết thúc một ngày học tập, đồng chí Phạm Văn Cúc - Bí thư  Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe đến Đồng chí Nguyễn Việt Hùng và chỉ đạo: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định rõ trách nhiệm trong việc tiếp tục tự học tập, tự nghiên cứu đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về nội dung các nghị quyết của Trung ương. Đặc biệt, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, đơn vị phải xây dựng kế hoạch cá nhân, đơn vị để thực hiện các nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; Đồng thời phải đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 với chủ đề: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.
 
Đây thực sự là một buổi học tập quán triệt nghị quyết dễ nghe, dễ hiểu và không nặng nề về chính trị chính vì vậy mà toàn thể CBCNV đã rất tích cực, hào hứng trong việc tham gia học tập chính trị tại đơn vị.  

VÕ HỮU LỰC

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động