RSS Feed for Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy lần thứ VI thành công tốt đẹp | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 01/03/2024 04:32
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy lần thứ VI thành công tốt đẹp

 - Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo”, sáng 12/6/2020, tại Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai, Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc, với sự tham dự của 78 Đảng viên toàn Đảng bộ. Đồng chí Đoàn Tiến Cường - UVBCH Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Bí thư Đảng ủy Công ty và Lê Văn Thuyết - Phó bí thư Đảng ủy Công ty chủ trì Đại hội.Đại hội đã được đón đồng chí Đoàn Bảy - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Chư Păh đến dự. Đồng chí Đặng Huy Cường - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng viên EVN; Đại diện UBKT Đảng ủy EVN, các Ban chuyên môn của EVN đến dự, chỉ đạo đại hội.

Toàn cảnh Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Đồng chí Đoàn Tiến Cường trình bày báo cáo chính trị BCH nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, nhiệm kỳ qua, hoạt động sản xuất của Công ty gặp nhiều khó khăn do nắng nóng, hạn hán kéo dài, lượng nước về hồ thấp ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất điện. Một số thiết bị chính cơ khí của nhà máy thủy điện Ialy đã bộc lộ hư hỏng sau thời gian dài vận hành...

Tuy nhiên, dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy EVN, sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân địa phương, nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Giám đốc vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra trên các mặt công tác. Điển hình là:

Đảng ủy Công ty đã chủ động triển khai, phổ biến quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty.

Đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động, cụ thể là ban hành 99 nghị quyết, 39 chương trình, 7 hướng dẫn, 21 kế hoạch, 80 quyết định, 214 công văn, thông báo và 130 báo cáo cho Đảng ủy cấp trên để triển khai, lãnh đạo và tổ chức thực hiện.

Từ 2015 đến 2019, Công ty sản xuất được 23,211 tỷ kWh điện. Đặc biệt, trong 20 năm thành lập, Công ty Thủy điện Ialy đã sản xuất hòa lưới hơn 86 tỷ kWh điện cho hệ thống điện quốc gia. Từ hiệu quả sản xuất kinh doanh, chỉ tính trong 5 năm (2015-2020) Công ty Thủy điện Ialy đã nộp 4.253,808 tỷ đồng vào ngân sách địa phương 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Đảng bộ Công ty đã tổ chức bộ máy quản lý để điều hành hiệu quả theo sắp xếp doanh nghiệp của EVN; Hoàn thành cơ bản công tác quyết toán 3 công trình thủy điện Sê San 3, Sê San 4 và Pleikrông của Ban QLDA thủy điện 4; Xây dựng và nâng cao nhận thức chính trị, văn hoá doanh nghiệp, an ninh quốc phòng, năng lực quản lý doanh nghiệp và nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; xây dựng môi trường làm việc tốt, nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho CBCNV...

Mục tiêu chung trong nhiệm kỳ mới 2020-2025 được Đảng bộ Công ty xác định “Nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo người đứng đầu và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo nhiệm vụ chính trị kết hợp khoa học, công nghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo; làm nòng cốt bền vững; tối đa hoá hiệu quả hoạt động của Công ty”. Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, một số nhiệm vụ chính sẽ được triển khai trong nhiệm kỳ là:

Một là, coi chất lượng đội ngũ cán bộ là chìa khóa hoàn thành nhiệm vụ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn tốt, có cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển Công ty, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu công việc trước mắt và lâu dài. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cũng những các sai sót trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Hai là, quản lý vận hành an toàn, hiệu quả 3 nhà máy thuộc Công ty, hoàn thành sản lượng điện điện sản xuất trong các năm 2020-2025, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật liên tục được cải thiện theo hướng tối ưu.

Ba là, đẩy mạnh công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, hoàn thành tự động hóa sản xuất, ứng dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất, kinh doanh để nâng cao hiệu quả điều hành, tăng năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí vận hành và bảo dưỡng.

Đồng chí Đoàn Tiến Cường trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Bốn là, phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình triển khai dự án Ialy mở rộng an toàn, đúng tiến độ. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng tiếp nhận quản lý vận hành an toàn, hiệu quả công trình Ialy mở rộng và các công trình năng lượng tái tạo mới.

Năm là, tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị đưa công trình thủy điện Ialy vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, nhằm tăng cường nguồn lực cho nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn các nhà máy thủy điện. Thực hiện tốt quy chế phối hợp bảo vệ giữa Công ty Thủy điện Ialy với Công an 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Đặc biệt là việc phối hợp các lực lượng làm tốt công tác dân vận, tạo vành đai bảo vệ các công trình, đảm bảo môi trường an toàn, an ninh trong khu vực Công ty đứng chân.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đoàn Bảy, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Chư Păh chúc mừng những thành tích đạt được của Đảng bộ Công ty trong nhiệm kỳ qua, ghi nhận những đóng góp nổi bật của đơn vị trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xóa đói, giảm nghèo, góp phần cùng địa phương hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ tới, BCH Đảng bộ sẽ chỉ đạo, lãnh đạo Công ty hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đặng Huy Cường - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng viên EVN ghi nhận và đánh giá cao những thành tích nổi bậc của Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, đã vượt khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng EVN hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, sinh hoạt của người dân. Công ty cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ quan trong được EVN giao trong thời gian là chủ trì xây dựng áp dụng RCM trong toàn EVN...

Đồng chí Đặng Huy Cường phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Về nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí đề nghị BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội. Đẩy mạnh cuộc học tập vận động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của tổ chức Đảng, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Quản lý vận hành các nhà máy hoàn thành nhiệm vụ sản xuất điện năng; Đảm bảo an toàn công trình thiết bị, an toàn đập, hồ chứa, thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh… và các nhiệm vụ quan trọng khác.       

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí, BCH tín nhiệm bầu đồng chí Đoàn Tiến Cường tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty, đồng chí Lê Văn Thuyết, Phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu UBKT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí, do đồng chí Lê Văn Thuyết giữ chức Chủ nhiệm UBKT.

Các đại biểu dự Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III gồm 5 đồng chí; Biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội và thảo luận một số nội dung quan trọng khác.

BCH nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau hơn 4 giờ làm việc tập trung, nghiêm túc, dân chủ, với niềm tin sâu sắc ở trí tuệ, bản lĩnh của tập thể đảng viên, CBCNV Công ty, Đại hội Đảng bộ Công ty thuỷ điện Ialy lần VI, nhiệm kỳ (2020-2025) đã thành công tốt đẹp. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, phát huy cao độ tinh thần dân chủ và trí tuệ, sáng tạo và hành động tập thể,  khơi dậy toàn Đảng bộ một khí thế mới, hướng tới Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

Đ. PHONG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động