RSS Feed for Công ty DHD phát động thi đua hoàn thành kế hoạch năm 2020 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 20/04/2024 22:51
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Công ty DHD phát động thi đua hoàn thành kế hoạch năm 2020

 - Ngày 21/10/2020, Tổng Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty DHD) đã phát động phong trào thi đua nước rút trong quý IV, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020.


Công ty DHD báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh với Đoàn Đại biểu Quốc hội


Mục đích cuộc vận động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn thể người lao động để đạt hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động, qua đó đạt và vượt kế năm 2020.

Vận hành an toàn, liên tục các nhà máy điện là chỉ tiêu phấn đấu quan trọng của Công ty DHD trong quý IV/2020.

Trong quý IV/2020, Công ty DHD phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/5/2020. Trong đó, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng điện sản xuất đạt 2.571,12 triệu kWh, sản lượng điện thương phẩm đạt 2.543,13 triệu kWh.

Bên cạnh các chỉ tiêu về hệ số khả dụng, tỉ lệ ngừng máy bảo dưỡng theo kế hoạch, tỉ lệ dựng máy do sự cố, đầu tư xây dựng, đầu tư phát triển… Công ty DHD phấn đấu đạt lợi nhuận trước và sau thuế để đáp ứng chỉ tiêu chi trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Đợt thi đua được bắt đầu từ ngày 1/10/2020 đến 31/12/2020./.

NGUYỄN NGỌC TUẤN

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động