RSS Feed for Các mỏ trong nước của PVEP khai thác ổn định, lưu lượng cao hơn dự kiến | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 04/03/2024 11:28
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Các mỏ trong nước của PVEP khai thác ổn định, lưu lượng cao hơn dự kiến

 - Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết: Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, sản lượng khai thác đạt 2,07 triệu tấn quy dầu, bằng 104% kế hoạch 7 tháng và 62% kế hoạch năm. Việc sản lượng khai thác 7 tháng vượt kế hoạch do phần lớn các mỏ trong nước khai thác ổn định, với lưu lượng cao hơn dự kiến.


PVEP 11 năm liên tiếp hoàn thành chỉ tiêu khai thác dầu khí


Theo đó, hoạt động sản xuất của PVEP tại các dự án được triển khai ổn định với sản lượng khai thác dầu khí (quy dầu) hoàn thành kế hoạch. Trong đó, sản lượng dầu/condensate đạt 100% kế hoạch tháng.

Cụ thể, sản lượng khai thác đạt 0,30 triệu tấn quy dầu, bằng100% kế hoạch tháng, trong đó, khai thác dầu và condensate đạt 0,21 triệu tấn, bằng 101% kế hoạch tháng, khí xuất đạt 90 triệu m3. Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, sản lượng khai thác đạt 2,07 triệu tấn quy dầu, bằng 104% kế hoạch 7 tháng và 62% kế hoạc năm.

Theo PVEP, việc sản lượng khai thác 7 tháng vượt kế hoạch do phần lớn các mỏ trong nước khai thác ổn định với lưu lượng cao hơn dự kiến. Ngoài ra, PVEP mở khai thác trở lại mỏ Pirana (Lô 67 Peru) từ ngày 20/3/2021.

Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao tháng 7 gồm: Cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), Tê Giác Trắng (Lô 16-1), Cá Tầm (Lô 09-3/12), Lô PM3 CAA & 46CN, mỏ Bir Seba (Lô 433a & 416b)...

Bên cạnh đó, các hạng mục công việc thăm dò/phát triển tiếp tục được thực hiện, đảm bảo các thủ tục pháp lý đầu tư cũng như an toàn trong phạm vi tài chính - thu xếp vốn của Tổng công ty.

Cùng với việc hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác và việc giá dầu ổn định, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính trong tháng 7/2021 đề ra. Trong đó, tổng doanh thu của PVEP trong tháng 7 là 2.489 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng là 17.061 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạc 7 tháng và 85% kế hoạch năm; Nộp NSNN trong tháng 7 là 678 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng là 4.363 tỷ đồng, đạt 154% kế hoạch 7 tháng và 90% kế hoạch năm./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động