RSS Feed for Bổ nhiệm ông Đặng Thanh Hải làm Tổng giám đốc TKV | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 29/02/2024 03:10
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Bổ nhiệm ông Đặng Thanh Hải làm Tổng giám đốc TKV

 - Ngày 25/9/2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký Quyết định số 8568/QĐ-BCT, về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐTV TKV

Theo Quyết định, ông Đặng Thanh Hải, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, được Bộ Công Thương bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam kể từ ngày 25/9/2014.

Ông Đặng Thanh Hải.

Trước đó, ngày 12/8, tại Quảng Ninh, đại diện Bộ Công Thương và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐTV cho ông Đặng Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm điều hành sản xuất than tại Quảng Ninh.

Theo quyết định số 6868/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng ký ngày 6-8-2014, ông Đặng Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Giám đốc Trung tâm điều hành sản xuất than tại Quảng Ninh được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam kể từ ngày ký.

Ông Đặng Thanh Hải sinh ngày 8-2-1966.

Quê quán: Đông Hưng, Thái Bình.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác, Thạc sỹ Quản trị doanh nghiệp.

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Đặng Thanh Hải đã qua nhiều chức vụ quan trọng của các đơn vị trong Tập đoàn cũng như cơ quan điều hành Tập đoàn.

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động