RSS Feed for 10 năm liền PVEP về đích trước kế hoạch sản lượng khai thác | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 02/12/2023 22:01
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

10 năm liền PVEP về đích trước kế hoạch sản lượng khai thác

 - Năm 2019, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã luôn nỗ lực vượt khó, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ được giao, ghi dấu năm thứ 10 liên tiếp về đích trước kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí.

PVN đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2019


Năm 2019, PVEP đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí quy đổi được Tập đoàn giao và về đích sớm hơn kế hoạch 12 ngày. Tổng sản lượng khai thác quy dầu năm 2019 là 4,45 triệu tấn (tổng sản lượng chung gồm phần của các bên liên doanh là 9,54 triệu tấn quy dầu), đạt 103% kế hoạch năm. Gia tăng trữ lượng phần PVEP đạt 1,82 triệu tấn quy dầu.

Sản lượng dầu và condensate khai thác trong năm 2019 là 3,13 triệu tấn (toàn đề án: 6,71 triệu tấn), đạt 103% kế hoạch năm; sản lượng khí bán là 1,32 tỷ m3 (toàn dự án: 2,83 tỷ m3), đạt 103% kế hoạch năm 2019.

PVEP đã triển khai khoan các giếng phát triển đảm bảo an toàn, tối ưu chi phí, đặc biệt một số giếng khoan cho lưu lượng tốt hơn so với dự kiến. Trong năm 2019, PVEP tập trung cho công tác phát triển tại Mỏ Cá Tầm, đảm bảo đạt First Oil đúng tiến độ, đồng thời tiếp tục rà soát tối ưu triển khai các dự án phát triển mỏ khác.

Tổng doanh thu ước tính 35,91 nghìn tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế trước phân bổ ước tính 12,3 nghìn tỷ đồng đạt 170% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế trước phân bổ chi phí ước tính 6,35 nghìn tỷ đồng đạt 154% kế hoạch năm; Nộp ngân sách Nhà nước là 10,53 nghìn tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch năm.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2019 là PVEP đã rà soát, sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành đảm bảo hoạt động gọn nhẹ, hiệu quả, giảm từ 17 Ban/Văn phòng còn 12 Ban/Văn phòng; kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp Ban/phòng sau khi sắp xếp lại cơ cấu tổ chức; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các ban/văn phòng Tổng Công ty; chủ động thực hiện sắp xếp lại tổ chức và định biên nhân sự của các đơn vị và chi nhánh nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động.

PVEP đã thực hiện đúng và đầy đủ chế độ chính sách, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động. Các chế độ, chính sách của người lao động và người quản lý tại PVEP được đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành có liên quan của PVEP và PVN.

Hoạt động khoa học công nghệ tiếp tục phát huy và đẩy mạnh triển khai các sáng kiến/sáng chế, nghiên cứu khoa học, đưa vào ứng dụng thực tế, nhằm giảm chi phí Capex/Opex. Đồng thời, trong năm, Hội đồng Sáng kiến của Tổng Công ty đã tiếp nhận 05 đơn đăng ký sáng kiến, trong đó đã công nhận 03 sáng kiến/giải pháp hữu ích với số tiền làm lợi ước tính khoảng 2,31 triệu USD.

Tình hình an ninh an toàn và bảo vệ môi trường tại các dự án trên biển Đông cũng như các dự án ở nước ngoài luôn được quan tâm, triển khai các hoạt động phòng ngừa, can thiệp, kiểm soát, không để xảy ra tai nạn, sự cố. Các dự án của PVEP cũng luôn sát cánh, hỗ trợ kịp thời về y tế và cứu nạn cho ngư dân trên biển với hàng chục ca trợ giúp.

Những sự kiện nổi bật năm 2019 của PVEP:

Thứ nhất: Hoàn thành và về đích trước các chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu khí 12 ngày, đảm bảo tuyệt đối an toàn với tổng sản lượng khai thác quy dầu trong năm 2019 là 4,45 triệu tấn quy dầu (toàn đề án: 9,54 triệu tấn quy dầu), đạt 103% kế hoạch năm, về đích trước kế hoạch 12 ngày; trong đó, sản lượng khai thác dầu/condensate là 3,13 triệu tấn và khai thác khí là 1.320 triệu m3. Năm 2019 là năm thứ 10 liên tục PVEP đã về đích trước kế hoạch khai thác dầu khí.

Thứ hai: Các chỉ tiêu tài chính khả quan, hoàn thành vượt mức kế hoạch, đóng góp lớn cho NSNN:

1/ Tổng Doanh thu: 35,91 nghìn tỷ VNĐ, đạt 107% kế hoạch năm.

2/ Lợi nhuận trước thuế: 12,3 nghìn tỷ đồng.

3/ Lợi nhuận sau thuế (trước phân bổ): 6,35 nghìn tỷ đồng.

4/ Nộp NSNN 10,53 nghìn tỷ VNĐ, đạt 113% kế hoạch năm.

Có nguồn lực tài chính để xử lý rủi ro dự kiến 5,81 nghìn tỷ đồng (tương đương 20% tổng chi phí rủi ro còn phải xử lý).

Thứ ba: Triển khai quyết liệt công tác tái cơ cấu Tổng Công ty với những kết quả đáng ghi nhận trong giai đoạn đầu tiên, tổ chức lại Bộ máy điều hành theo hướng tinh giảm đầu mối xử lý công việc, giảm từ 15 Ban/Văn phòng còn 11 Ban/Văn phòng; sắp xếp lại các Đơn vị/Công ty con; kiện toàn nhân sự lãnh đạo của PVEP và các đơn vị/dự án…

Thứ tư: Về thủ tục đầu tư các dự án TDPT của PVEP đã nhận được sự quan tâm sâu sắc, bước đầu đã có sự chuyển biến trong xử lý của các lãnh đạo PVN/các cấp thẩm quyền, từng bước tháo gỡ các vướng mắc hiện nay.

Thứ năm: Ký được 01 Hợp đồng Dầu khí mới trong nước Lô 15-2/17 (PVEP 35%, Muphy 40%, SKI 25%). Tập trung công tác chuyển nhượng dự án theo định hướng Đề án Cơ cấu lại tổng thể PVEP nhằm nâng cao chất lượng tài sản/danh mục đầu tư. Ký Thỏa thuận chuyển nhượng tại Lô 09-2/09 & Lô 16-2.

Thứ sáu: Ổn định việc làm và chăm lo đời sống cho cán bộ nhân viên, mức thu nhập năm 2019 của người lao động được cải thiện và nâng cao so với giai đoạn trước đây.

Thứ bảy: Tổ chức thành công các sự kiện, hội thảo và tham gia với vai trò tích cực trong các hoạt động đối ngoại như: Kỳ họp 45 Hội đồng ASCOPE, Đại hội Thi đua Yêu nước PVEP giai đoạn 2014-2019; các Hội thảo chuyên môn, hoạt động văn hóa doanh nghiệp./.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động