Văn hóa doanh nghiệp

TKV khai mạc lớp lý luận chính trị cho đảng viên mới

07:53 |27/06/2017

 - 

Ngày 26/6/2017, tại Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II- TKV (Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2017.

Lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2017 gồm có 89 học viên của 6 chi, đảng bộ, gồm: Công ty xây dựng mỏ hầm lò II, Công ty kho vận Đá Bạc, Công ty Nhiệt điện Đông Triều, Công ty nhiệt điện Sơn Động, Tổng Công ty Điện lực và chi bộ Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam.

Chương trình do các giảng viên là Trưởng, Phó các Ban xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy TKV và Đảng ủy Than Quảng Ninh thực hiện trên cơ sở tài liệu của Đảng.

Lớp học tập trung nghiên cứu 10 chuyên đề: Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Đường lối phát triển kinh tế xã hội và nội dung cơ bản chiến lược phát triển của Vinacomin trong thời gian tới; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo về môi trường; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Chủ nghĩa Mac - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Học tập chương trình lý luận cho đảng viên mới là một chương trình bắt buộc theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi được học tập và nghiên cứu tài liệu, các học viên sẽ làm bài thu hoạch. Kết quả làm bài thu hoạch là cơ sở xem xét quyết định công nhận đảng viên chính thức cho các học viên.

QUỐC TUẤN - TÂN TRÚC, MỎ HẦM LÒ II
TÒA SOẠN TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Email: toasoan@nangluongvietnam.vn

Liên hệ Thư ký Tòa soạn: Mai Văn Thắng (Hotline: 0969998822)

Liên hệ Giám đốc Trung tâm Đối ngoại: Lê Mỹ (Hotline: 0949723223)

Liên hệ Trung tâm Quảng cáo: Nguyễn Tiến Sỹ (Hotline: 0969998811) - Phan Thanh Dũng (Hotline: 0942632014)

Trang TTĐT của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số: 66/GP-TTĐT, cấp ngày 30/3/2018
của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin - Truyền thông.

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3