Công nghiệp than

Vinacomin nghiệm thu đề tài nghiên cứu xây dựng hệ thống thang, bảng lương

06:40 |25/05/2012

 - 

Hội đồng tư vấn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thang, bảng lương ngành Than - Khoáng sản áp dụng trong Tập đoàn các công ty Than - Khoáng sản Việt Nam” do TS Nguyễn Văn Hải - Thành viên Hội đồng thành viên làm chủ nhiệm.
 


Để khắc phục những bất cập và phù hợp với bối cảnh mới, Đảng, Chính phủ đã có chủ trương cải cách chính sách tiền lương theo hướng Nhà nước sẽ dần từng bước giao cho các doanh nghiệp tự xây dựng hệ thống thang, bảng lương áp dụng trong nội bộ doanh nghiệp.

Với 3 chương: Chương I, Tổng quan chế độ chính sách tiền lương của Nhà nước; Chương II, Tổng quan kinh nghiệm về thang lương, bảng lương trong ngành Công nghiệp Than - Khoáng sản của nước ngoài; Chương III, Phân tích đánh giá hiện trạng hệ thống thang lương, bảng lương ngành Than - Khoáng sản thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Đề tài đặt ra mục tiêu là xây dựng được hệ thống thang, bảng lương ngành Than - Khoáng sản hợp lý áp dụng trong Vinacomin, được Hội đồng thành viên Tập đoàn thông qua và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Hội đồng đánh giá, đề tài đã hoàn thành mục tiêu, nội dung nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu phù hợp, số liệu tin cậy… Hội đồng nhất trí thông qua để trình Hội đồng thành viên Tập đoàn phê duyệt.

(Nguồn: Vinacomin)

TÒA SOẠN TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Email: toasoan@nangluongvietnam.vn

Liên hệ Thư ký Tòa soạn: Mai Văn Thắng (Hotline: 0969998822)

Liên hệ Giám đốc Trung tâm Đối ngoại: Lê Mỹ (Hotline: 0949723223)

Liên hệ Trung tâm Quảng cáo: Nguyễn Tiến Sỹ (Hotline: 0969998811) - Phan Thanh Dũng (Hotline: 0942632014)

Trang TTĐT của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số: 66/GP-TTĐT, cấp ngày 30/3/2018
của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin - Truyền thông.

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3