Công nghiệp than

TKV thí điểm áp dụng KPIs tại một số lĩnh vực

14:30 |22/11/2018

 - 

Nhằm tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, từ 1/12/2018, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ thí điểm áp dụng “Hệ thống đánh giá hiệu quả công việc và cơ chế trả lương theo thực tế (KPIs) tại một số Ban và đơn vị trực thuộc.

TKV và mục tiêu mỏ hiện đại, năng suất cao

KV đào tạo KPIs cho cán bộ quản lý các đơn vị tại trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin.

Theo đó, từ ngày 1/12/2018 đến 30/9/2019, TKV giao nhiệm vụ thí điểm áp dụng KPIs tại Ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn, Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin và phòng Tổ chức lao động của các Công ty trong toàn Tập đoàn (theo nguyên tắc tự nguyện).

TKV cũng khuyến khích các phòng ban, các bộ phận khác trong các công ty, đơn vị trực thuộc đăng ký áp dụng thí điểm.

Sau thời gian thí điểm, Tập đoàn sẽ tổ chức đánh giá, phân tích, rút kinh nghiệm và triển khai áp dụng rộng rãi trong toàn Tập đoàn.

Trong thời gian thí điểm, các bộ phận được bổ sung từ 10 - 20% quỹ tiền lương giao khoán, trưởng phòng trực tiếp trả lương theo hiệu quả công việc đối với quỹ lương tăng thêm này. Quỹ lương có thể được điều tiết giữa các tháng theo khối lượng công việc và chất lượng lao động. Tập doàn giao Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin tư vấn, hỗ trợ các đơn vị trong quá trình áp dụng thí điểm KPIs.

Trên thực tế, từ năm 2016, Tập đoàn đã chỉ đạo một số đơn vị phối hợp cùng Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin triển khai các lớp đào tạo ứng dụng KPIs cho bộ máy lãnh đạo và cán bộ chủ chốt các phòng ban các đơn vị. Trong đó, một số đơn vị đã triển khai áp dụng thí điểm song đến nay kết quả chưa cao do chưa được sự quan tâm đầu tư đúng mức của các nhà quản lý doanh nghiệp.

Hệ thống KPIs (Kye performance indicator - Chỉ số đánh giá thực hiện công việc) là một công cụ khoa học, hiệu quả giúp người quản lý doanh nghiệp triển khai các mục tiêu kế hoạch năm thành chương trình hành động cụ thể cho từng bộ phận, phòng, ban, đơn vị và đến từng cán bộ nhân viên. KPIs đã được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước áp dụng và mang lại những hiệu quả thiết thực.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
TÒA SOẠN TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Email: toasoan@nangluongvietnam.vn

Liên hệ Thư ký Tòa soạn: Mai Văn Thắng (Hotline: 0969998822)

Liên hệ Giám đốc Trung tâm Đối ngoại: Lê Mỹ (Hotline: 0949723223)

Liên hệ Trung tâm Quảng cáo: Nguyễn Tiến Sỹ (Hotline: 0969998811) - Phan Thanh Dũng (Hotline: 0942632014)

Trang TTĐT của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số: 66/GP-TTĐT, cấp ngày 30/3/2018
của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin - Truyền thông.

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3