Dầu khí

Vietsovpetro lập kỷ lục về tốc độ khoan dầu khí

16:05 |30/12/2016

 - 

Năm 2016, Liên doanh Dầu khí Việt - Nga (Vietsopetro) thực hiện 98,4 nghìn mét khoan. Tốc độ thương mại của khoan khai thác là 2.607 m/thang-máy. Đây là kỷ lục về tốc độ khoan thương mại của Vietsovpetro từ trước đến nay.

Đón dòng khí và condensate đầu tiên từ mỏ Thiên Ưng
Phát hiện thêm dòng dầu mới tại giếng Bạch Hổ
Hội đồng Vietsovpetro 47 sẽ quyết định nhiều nội dung lớn
Việt Nam tự chủ về công nghệ giàn khoan dầu khí

Vietsovpetro vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 và Hội nghị Người Lao Động.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2016, doanh thu bán dầu cả năm đạt gần 1,7 tỷ USD. Đến hết năm sẽ nộp ngân sách nhà nước hơn 683 triệu USD. Lợi nhuận phía Nga đạt 121 triệu USD, phía Việt Nam gần 126 triệu USD.

Trong công tác tìm kiếm thăm dò, Vietsovpetro đã đạt 100% kế hoạch khi phát hiện dòng dầu khí công nghiệp ở 3 giếng thăm dò: ThT-8X, BH-47, CT-4x. Trữ lượng dầu thu hồi phát hiện tại các giếng này đạt 4,8 triệu tấn so với kế hoạch 2,3 triệu tấn.

Ở khoan khai thác, Vietsopetro đã thực hiện 98,4 nghìn mét khoan, đạt 103% kế hoạch. Tốc độ thương mại của khoan khai thác là 2.607 m/thang-máy (đạt 106% kế hoạch), nhanh hơn so với kỷ lục năm 2015 (2.273 m/tháng-máy). Đây là kỷ lục về tốc độ khoan thương mại của Vietsovpetro từ trước đến nay.

Về khai thác dầu khí, Vietsovpetro sẽ hoàn thành kế hoạch được giao 5,04 triệu tấn. Cùng với dầu thô, Vietsovpetro sẽ cung cấp vào bờ 1,68 tỷ mét khối khí (đạt 130% kế hoạch), trong đó lượng khí từ lô 09-1 ước đạt 684 triệu mét khối, vượt mức kế hoạch 284 triệu mét khối (đạt 171% so với kế hoạch).

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Vietsovpetro đã khai thác trên 223 triệu tấn dầu thô, cung cấp vào bờ trên 30,9 tỷ mét khối khí đồng hành.

Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, tại lô 09-1, Vietsovpetro đã hoàn thành công tác xây lắp và đưa vào hoạt động giàn RC-9 (06/06/2016) sớm trước 1 tháng 9 ngày so với kế hoạch. Tại Lô 04-3: đã hoàn thành lắp đặt trên biển giàn BK Thiên Ưng. Vào lúc 5h ngày 07/12/2016, VSP đã bắt đầu gọi dòng và đưa vào khai thác mỏ Thiên Ưng với sản lượng ban đầu khoảng 500.000 m3 khí và 200 m3condensate/ngày đêm.

NangluongVietnam Online
TÒA SOẠN TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Email: toasoan@nangluongvietnam.vn

Liên hệ Thư ký Tòa soạn: Mai Văn Thắng (Hotline: 0969998822)

Liên hệ Giám đốc Trung tâm Đối ngoại: Lê Mỹ (Hotline: 0949723223)

Liên hệ Trung tâm Quảng cáo: Nguyễn Tiến Sỹ (Hotline: 0969998811) - Phan Thanh Dũng (Hotline: 0942632014)

Trang TTĐT của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số: 66/GP-TTĐT, cấp ngày 30/3/2018
của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin - Truyền thông.

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3