Dầu khí

PV GAS bổ nhiệm cán bộ

10:49 |30/08/2019

 - 

Tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa ban hành các quyết định bổ nhiệm cán bộ các ban: Đầu tư - Xây dựng, Quản lý Dự án và Giám đốc Công ty Kinh doanh sản phẩm khí.

Chuyển động dự án Nam Côn Sơn 2 (giai đoạn 2)1/ Theo quyết định bổ nhiệm số 1199/QĐ-KVN, ngày 29/8/2019, ông Huỳnh Quang Hải giữ chức Trưởng ban Đầu tư - Xây dựng, kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Quản lý Dự án Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau (chức danh ông Hải đang nắm giữ lâu nay).

Đây có thể được xem là bước đệm để PVGAS bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Hải làm Phó tổng giám đốc PV GAS phụ trách Đầu tư - Xây dựng (sau khi ông Hồ Tùng Vũ, sẽ nghỉ hưu trong tháng này).

Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày 6/9/2019.

2/ Theo quyết định Bổ nhiệm số 1168/QĐ-KVN, ngày 28/8/2019, ông Phạm Vân Phong sẽ giữ chức Giám đốc Công ty Kinh doanh sản phẩm khí (thay ông Phạm Thanh Bình làm Phó tổng giám đốc PV GAS). Theo đó, ông Phong vẫn sẽ kiêm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần LNG Việt Nam.

Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 1/9/2019.

PV GAS, hiện đang triển khai các dự án Đường ống Nam Côn Sơn 2 (giai đoạn 2) và kho LNG Thị Vải. Đây là các dự án giúp PV GAS ổn định nguồn cung cấp khí cho các hộ tiêu dùng khu vực Đông Nam bộ và đón đầu các nhà máy nhiệt điện khí Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

Việc kiện toàn cán bộ cao cấp, giúp PV GAS ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh và tái khẳng định vị thế hàng đầu trong chuỗi giá trị khép kín về công nghiệp khí, khí điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong tầm nhìn dài hạn./.

NGUYỄN LÊ MINH

Từ khóa:


®   Khi đăng lại tin, bài, hay trích dẫn số liệu phải ghi rõ nguồn: TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM và dẫn link tới bài gốc trên NangluongVietnam.vn

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3