RSS Feed for Vietsovpetro đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tài chính năm 2018 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 29/11/2023 16:43
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Vietsovpetro đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tài chính năm 2018

 - Liên doanh Dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro) cho biết: Tính đến ngày 30/9/2018, Vietsovpetro đã hoàn thành vượt mức cao các chỉ tiêu kế hoạch tài chính của cả năm 2018.

Chân dung Tổng giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Quỳnh Lâm
Thủ tướng giao BCT nghiên cứu phản biện của Tạp chí Năng lượng Việt Nam

Cụ thể, doanh thu bán dầu đạt 1.727,6 triệu USD (145,3% kế hoạch 9 tháng và bằng 112,0% kế hoạch cả năm); doanh thu bán khí thiên nhiên 28,4 triệu USD (270,5% kế hoạch 9 tháng và bằng 232,1% kế hoạch cả năm).

Nộp ngân sách Nhà nước các loại thuế là 759,7 triệu USD (156% kế hoạch 9 tháng và bằng 120,3% kế hoạch cả năm). Lợi nhuận Phía Việt Nam đạt 154,9 triệu USD (174,2% kế hoạch 9 tháng và bằng 134,4% kế hoạch cả năm). Lợi nhuận Phía Nga đạt 148,8 triệu USD (174,2% kế hoạch 9 tháng và bằng 134,4% kế hoạch cả năm).

9 tháng đầu năm, Vietsovpetro đã khai thác 3.103,5 nghìn tấn dầu/condensate (101,2% kế hoạch), trong đó mỏ Bạch Hổ 2.343,1 nghìn tấn (97,6% kế hoạch), mỏ Rồng 518,1 nghìn tấn (118% kế hoạch), Nam Rồng - Đồi Mồi (phần của Vietsovpetro) 70 nghìn tấn (113,9% kế hoạch), mỏ Gấu Trắng 64 nghìn tấn (116,6% kế hoạch) và mỏ Thỏ Trắng 108,2 nghìn tấn (100,1% kế hoạch).

Bên cạnh đó, Vietsovpetro đã khai thác 141,3 triệu mét khối khí thiên nhiên (133,8% kế hoạch); thu gom đưa vào bờ 1.086,6 triệu mét khối khí (139,2% kế hoạch), trong đó từ các mỏ dầu lô 09-1 cung cấp được 370,2 triệu mét khối (171,6% kế hoạch) và từ các mỏ khác 716,4 triệu mét khối, đạt 126,9 %; cung cấp 1.908,7 triệu mét khối khí cho khai thác bằng gaslift (105,6% kế hoạch).

3 tháng cuối năm, Vietsovpetro tìm kiếm thăm dò và mở rộng vùng hoạt động, tập trung thực hiện an toàn, hiệu quả 3 giếng tìm kiếm thăm dò trong Lô 09-1 và tiến hành 3 giếng khác tại các lô 16-1/15, 09-3/12 và 42.

Về khai thác dầu, khí, Vietsovpetro vận hành khai thác đảm bảo an toàn các mỏ trong Lô 09-1, 04-3 và các mỏ vận hành theo dịch vụ cho các đối tác bên ngoài.

Tại Lô 09-1, khai thác tổng sản lượng 934,7 nghìn tấn dầu/condensate; phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng cả năm theo Nghị quyết Hội đồng 48 (4,0 triệu tấn); khai thác 20,9 triệu mét khối khí thiên nhiên.

Bên cạnh đó, Vietsovpetro tập trung hoàn thành các hạng mục lắp đặt xây dựng kết nối, vận hành thử trong dự án phát triển mỏ Cá Tầm, đảm bảo tiến độ đầu năm 2019 đưa công trình vào hoạt động và cho dòng dầu khai thác đầu tiên.

Đồng thời, Vietsovpetro hoàn thành lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, chuẩn bị tài liệu và tổ chức kỳ họp Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 50…

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động