RSS Feed for Triển khai Đề án “Cấp điện các thôn bản chưa có điện tỉnh Quảng Bình” | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 04/12/2023 07:39
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Triển khai Đề án “Cấp điện các thôn bản chưa có điện tỉnh Quảng Bình”

 - Đề án “Cấp điện các thôn bản chưa có điện tỉnh Quảng Bình” vừa được Công ty Điện lực Quảng Bình hoàn thành. Theo đó, đến năm 2015, sẽ có 100% số xã, với 98,6% số hộ nông dân có điện và năm 2020 cơ bản các hộ dân sẽ được sử dụng điện lưới quốc gia.

Quy mô đề án bao gồm các thôn bản chưa có điện, các thôn bản biên giới, khu vực nhạy cảm về an ninh, chính trị, xã hội, các thôn bản lưới điện xuống cấp trầm trọng nhưng chưa có nguồn vốn đầu tư cải tạo, các thôn bản được đưa vào chương trình nông thôn mới…

Đề án được chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2012 - 2015) ưu tiên những địa phương khó khăn nhất, những xã nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, với tổng kinh phí dự kiến là gần 610 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 (2015 - 2017), tập trung dứt điểm các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai; dự án các thôn, bản có suất đầu tư trung bình, các thôn, bản được đưa vào Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020, kinh phí dự kiến giai đoạn này là 39,58 tỷ đồng.

Giai đoạn 3 (2017 - 2020), với kinh phí dự kiến gần 62 tỷ đồng, tập trung đầu tư đưa điện về các thôn, bản còn lại chưa có điện với mục tiêu đến năm 2020, 100% số thôn, buôn (hiện có) có điện lưới quốc gia.

Hiện nay, tỉnh có 3.616 hộ thuộc 108 thôn, bản ở 41 xã nằm trên địa bàn 6 huyện gồm: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa chưa có điện.

Các thôn, bản này phần lớn do nằm ở những khu vực giao thông đi lại khó khăn, xa khu dân cư và suất đầu tư cao. Ngoài ra, một số thôn xóm do dân cư phát sinh khai hoang sống từ 10 - 15 hộ chưa có điện để sinh hoạt hoặc đã có điện, nhưng chất lượng điện năng thấp.


NangluongVietnam

 

 

 

 

 

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động