RSS Feed for TKV tích cực, trách nhiệm trong các hoạt động an sinh xã hội | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 15/04/2024 13:18
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

TKV tích cực, trách nhiệm trong các hoạt động an sinh xã hội

 - Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã chỉ đạo và thống nhất quan điểm từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên, SXKD phải đi đôi với việc quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội.Cụ thể, giai đoạn 2014-2019, TKV tiếp tục hỗ trợ số tiền hơn 55 tỷ đồng cho 3 huyện nghèo gồm: Mèo Vạc (Hà Giang), Ba Bể (Bắc Kạn), Đam Rông (Lâm Đồng) theo chương trình 30A của Chính phủ.

Bên cạnh đó, TKV đặc biệt quan tâm và thường xuyên hỗ trợ cho các xã nghèo thuộc các huyện biên giới, hải đảo của địa phương để xây dựng cơ sở hạ tầng, đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo tại địa phương như: Quảng Ninh, Thái Bình, Lâm Đồng, Đăk Nông…

Những kết qủa đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 là cơ sở khẳng định Đảng bộ TKV đã vận dụng và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và cấp trên vào thực tiễn của Tập đoàn, tăng thêm niềm tin vào Đảng của cán bộ đảng viên và công nhân lao động TKV.

Cùng với đó là sức mạnh tổng hợp từ 5 thành tố, đó là: TKV đã tập trung đổi mới công nghệ. Thực hiện tốt tái cơ cấu nguồn nhân lực. Phát huy bản sắc văn hoá doanh nghiệp. Xây dựng được chiến lược phát triển phù hợp. Và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu được khẳng định.

Phát huy mạnh mẽ truyền thống "Kỷ luật và đồng tâm", trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ TKV bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững.

Nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ là lãnh đạo Tập đoàn các Công ty TKV hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm, kế hoạch 5 năm 2021-2025, chiến lược phát triển TKV giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn 2030 góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng quốc gia và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; đảm bảo đủ việc làm và thu nhập của NLĐ, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu: “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”.

Một số chỉ tiêu phấn đấu cụ thể như sau: Tổng doanh thu đạt 760 ngàn tỷ đồng (tăng 25% so với thực hiện giai đoạn 2015-2020, bình quân tăng 5%/năm). Lợi nhuận 17,5 ngàn tỷ đồng, bình quân 3,5 ngàn tỷ đồng/năm. Nộp ngân sách tăng 5%/năm. Tổng giá trị đầu tư 76,9 ngàn tỷ đồng, bình quân 15,4 ngàn tỷ đồng/năm. Năng suất lao động tăng 6-7%/năm. Đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân tăng 5-7%/năm. Chăm lo, thực hiện tốt các chế độ chính sách, phúc lợi và nhà ở cho người lao động.

Với khát vọng khởi tạo bứt phá mới, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện của các địa phương; Đảng bộ TKV quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội III đề ra, xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tiến bước vững chắc trên con đường phát triển và hội nhập quốc tế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Chính phủ giao cho./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động