RSS Feed for Tiếp tục khoan thăm dò, khai thác than dưới mức -300 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 20/05/2024 16:35
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Tiếp tục khoan thăm dò, khai thác than dưới mức -300

 - Thực hiện mục tiêu dài hạn trong khai thác tài nguyên than, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa chỉ đạo các đơn vị thăm dò khai thác khoáng sản tiếp tục đẩy mạnh huy động tài nguyên tại các khoáng sàng vùng Quảng Ninh.

Xem xét, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho TKV
Xây dựng ngành Than thành ngành công nghiệp phát triển

Theo đó, TKV chỉ đạo các Ban và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thăm dò khoáng sản gồm Công ty Địa chất mỏ, Địa chất Việt Bắc rà soát triển khai việc thực hiện quyết toán tài nguyên, có đánh giá hiện trạng khoáng sàng làm cơ sở xây dựng kế hoạch cho giai đoạn trung và dài hạn.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác khoan thăm dò dưới mức -300 tại các tầng than -300 đến -500 huy động trữ lượng công nghiệp để đưa vào kế hoạch khai thác trong những năm tới.

Theo TKV, hiện nay, Ban Tài Nguyên đã tập hợp xong thực trạng tài nguyên và đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã thống nhất các công việc trong Đề cương trình Tổng giám đốc thông qua để triển khai thực hiện.

Đề cương nêu rõ, sẽ phối hợp để triển khai công tác kiểm toán toàn bộ các vùng than, giai đoạn đầu sẽ triển khai cho các khoáng sàng điển hình và đặc trưng nhất là Núi Béo, Khe Chàm III và Khe Chàm II-IV... 

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động