RSS Feed for Thương hiệu QTP trên thị trường chứng khoán | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 20/05/2024 15:56
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thương hiệu QTP trên thị trường chứng khoán

 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) được thành lập từ năm 2002, hoạt động theo loại hình công ty cổ phần. QTP đã được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho phép giao dịch chính thức trên sàn giao dịch chứng khoán UpCOM từ ngày 16/3/2017, với mã chứng khoán là QTP. Hiện nay, Công ty có vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng, tổng cổ phần 450 triệu cổ phần.


Nhiệt điện Quảng Ninh: Những thành tựu đạt được trong giai đoạn 2016-2020


Trong quá trình phát triển, thương hiệu QTP đang ngày một khẳng định vị thế, vai trò của mình trong thị trường phát điện Việt Nam khi sở hữu Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh có tổng công suất 1.200 MW, sản lượng điện sản xuất trung bình theo thiết kế là 7,2 tỷ kWh/năm.

Hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được tổ chức thường niên, theo đó đưa ra phương hướng nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) luôn bám sát, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty, cụ thể hoá triển khai có hiệu quả theo nội dung các nghị quyết đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông, nhằm thực hiện nhiệm vụ SXKD với hiệu quả cao nhất.

Bằng sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao, sản lượng điện sản xuất có sự tăng trưởng theo từng năm, từ mức hơn 2,48 tỷ kWh (năm 2013) tới hơn 7,6 tỷ kWh (năm 2019), phấn đấu năm 2020 đạt kế hoạch; tương ứng với sự phát triển quy mô sản xuất, Công ty cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về vận hành ổn định tin cậy.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

Từ năm 2016 đến nay Công ty sản xuất, kinh doanh liên tục có lãi nhưng vẫn có khoản lỗ lũy kế do lỗ chênh lệch tỷ giá năm 2013 và 2015. Tuy nhiên vượt qua nhiều thách thức, khó khăn, năm 2018 doanh thu thuần bán điện đạt 9.009 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2017. Năm 2019, Công ty đã hoàn thành mục tiêu xóa bỏ lỗ lũy kế các năm trước và thực hiện chia cổ tức với tỷ lệ 2%, tạo tiền đề thực hiện mục tiêu từ năm 2020 Công ty có cổ tức cho cổ đông.

Sau 18 năm xây dựng và phát triển, QTP đã nỗ lực thực hiện các giải pháp để đạt được các chỉ tiêu được giao về nâng cao hiệu quả vận hành, các chỉ tiêu về tài chính, đầu tư xây dựng và năng suất lao động để đảm bảo các tổ máy phát điện ở trạng thái sẵn sàng tham gia phát điện khi có yêu cầu, hoạt động SXKD điện có lợi nhuận./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động