RSS Feed for Than Thống Nhất: Quý I, vượt mức kế hoạch sản xuất than | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 18/06/2024 04:06
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Than Thống Nhất: Quý I, vượt mức kế hoạch sản xuất than

 - Kết thúc quý I năm 2016, hầu hết các chỉ tiêu SXKD chính của Công ty than Thống Nhất đều đạt và vượt mức kế hoạch được giao.

Than Thống Nhất: Giải bài toán năng suất đào lò

Công ty than Thống Nhất cho biết: với 12 lò chợ sử dụng hệ thống giá khung di động, sản lượng của Công ty ngày đỉnh điểm nhất đạt xấp xỉ 10.000 tấn than, con số chưa từng có ở Công ty từ trước tới nay, tạo nên mốc son đỏ đã đưa chỉ tiêu than nguyên khai sản xuất quý I đạt 30,13% so với kế hoạch năm, vượt 43,12% so với cùng kỳ năm 2015.

Tuy nhiên, theo than Thống Nhất, do công tác đào lò gặp rất nhiều khó khăn, một số đường lò đào qua vùng có áp lực lớn phải thường xuyên dừng gương để duy tu chống xén mở rộng đường lò tạo điều kiện cho công tác vận tải, thông gió phục vụ công tác thi công gương lò nên một số chỉ tiêu đạt thấp như mét lò đào đạt 18,4% KH, trong đó Mét lò CBSX đạt 19,38% KH. 

Bên cạnh đó, khó khăn trong điều kiện khai thác vỉa dày (là tập hợp của 27 phân vỉa), các phân vỉa chỉ được phân cách nhau bằng lớp đá trụ từ 1 - 5m áp lực lớn, quá trình khai thác lớp trên làm cho đá vách của các lớp dưới đã bị ảnh hưởng gẫy nát, trong khi đó phía trên đã có khoảng không gian đã khai thác đất đá sập đổ có độ liên kết yếu, các đường lò hiện tại đa phần nằm trong vùng áp lực lớn nên Công ty phải thường xuyên chống xén... cũng đã ảnh hưởng lớn đến tốc độ đào lò.

Theo than Thống Nhất, ảnh hưởng của sự cố bục bùn nước ngày 26,27/7/2015, khối lượng bùn đất và lưu lượng nước từ mức -35 chảy xuống các tuyến lò dưới mức -140 khu Lộ Trí là rất lớn trên 13.000m3. Công ty đã chủ động tập trung nhân lực xúc dọn, xén cải tạo khôi phục các tuyến lò trên, đến ngày 15/3/2016 mới xúc dọn xong và khai thông được tuyến lò xuyên vỉa số 6 mức -140 để mở các gương lò XDCB phía trong ... nên mét lò XDCB đạt 9,39% KH.

Đi đôi với sản xuất, than Thống Nhất luôn chú trọng quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Đồng thời tăng cường đầu tư chuyển đổi công nghệ, cải thiện điều kiện làm việc, tạo thuận lợi tối đa để người lao động đạt năng suất cao nhất...

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động