RSS Feed for Than Thống Nhất: Giải bài toán năng suất đào lò | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 16/06/2024 02:21
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Than Thống Nhất: Giải bài toán năng suất đào lò

 - Xác định đào lò, một trong những chỉ tiêu chính trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty than Thống Nhất quyết liệt triển khai 6 giải pháp, trong đó đề cao mục tiêu người lao động luôn có đủ việc làm, đời sống và thu nhập ổn định, môi trường làm việc ngày càng được cải thiện.

Than Thống Nhất: Bứt phá ngoạn mục

Hai tháng đầu năm 2016, Thống Nhất đã hoàn thành vượt kế hoạch, than sản xuất đạt 106%, than tiêu thụ đạt 103% và doanh thu đạt 104% kế hoạch. Để có được sự tăng trưởng ổn định với năng suất cao như vậy, không thể không kể đến quyết tâm của “người cầm lái”, cán bộ nhân viên và người thợ mỏ lao động trực tiếp dưới hầm lò của than Thống Nhất. Lao động trong Công ty đang từng bước tiến gần mục tiêu thu nhập 30 triệu/tháng. Trong 2 tháng đầu năm 2016, với sự nỗ lực không ngừng, thợ lò Thống Nhất đã có thêm nhiều tấm gương được ghi danh trong bảng vàng với thành tích lao động xuất sắc. Thu nhập bình quân thợ lò 15 công/tháng của công nhân khai thác, đào lò đạt gần 22 triệu/tháng. Thu nhập của công nhân cơ điện lò đạt gần 18 triệu/tháng.

Phát triển bền vững, than Thống Nhất đề cao mục tiêu người lao động luôn có đủ việc làm, đời sống và thu nhập ổn định, môi trường làm việc được cải thiện vì mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển”. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại cần chấn chỉnh và rút kinh nghiệm, như công tác đào lò và chống xén chưa đạt kế hoạch, vẫn có lò không đạt tiết diện...

Đào lò, một trong những chỉ tiêu chính trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm mà TKV giao cho than Thống Nhất. Nhưng trên thực tế, đào lò cũng là chỉ tiêu duy nhất Công ty không đạt trong những năm gần đây. Chỉ tiêu đào lò các năm đạt thấp, năm 2014 đạt 75,4%, năm 2015 đạt 85,3% và hai tháng đầu năm 2016 đạt 1.061m/KH 1.620m đạt 65,5%.

Không đạt được chỉ tiêu, ông Phạm Đức Khiêm - Giám đốc Công ty than Thống Nhất chỉ rõ là do chậm khắc phục các tồn tại, công tác chỉ đạo của các phòng, ban và phân xưởng chưa quyết liệt trong việc triển khai các giải pháp kỹ thuật; các quản đốc phân xưởng chưa chủ động đề xuất các giải pháp hiệu quả tăng năng suất đào lò, cũng như đầu tư trang thiết bị phù hợp với điều kiện, môi trường sản xuất khó khăn, do khai thác ngày càng sâu. Những hạn chế này ảnh hưởng một phần đến công nhân đào lò, mất nhiều sức lao động, hiệu quả chưa cao.

Năm 2016, Công ty than Thống Nhất được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) giao các chỉ tiêu: than sản xuất 1.750 tấn; đào lò XDCB 1.300 mét, đào lò CBSX 8.180 mét; tiêu thụ than 1.745 tấn và doanh thu 1.755.075,5 triệu đồng. Thực hiện nhiệm vụ Tập đoàn giao, đồng thời giải bài toán năng suất đào lò, Giám đốc than Thống Nhất yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc 6 giải pháp.

Thứ nhất, tập trung đầu tư các thiết bị khoa ém vữa bê tông, các công nghệ chống giữ đường lò đảm bảo ổn định lâu dài cho các tuyến lò chính, đặc biệt là tuyến lò XVI-35.

Thứ hai, đầu tư máy nén khí cố định đủ áp phục vụ sản xuất ổn định, thay thế toàn bộ đường ống dẫn khí nén có đường kính phù hợp đến các vị trí sản xuất. Cạnh đó, đầu tư thêm mũi khoan, choòng khoan phù hợp; búa bắn gông bằng khí nén, pa năng xích, cưa cắt vì chống bằng khí nén, cấp đủ một gương 3 máy khoan (trong đó 2 máy làm việc, một máy dự phòng).

Thứ ba, công tác giao kế hoạch phải chi tiết về thời gian, tiến độ thi công, thiết bị vận chuyển cụ thể với từng phân xưởng. Phải tính toán chi tiết tiến độ, không để công nhân không có việc làm. Trường hợp công nhân phải nghỉ 1 ngày (3 ca) vì lý do chủ quan thì quản đốc và trưởng phòng phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty.

Thứ tư, lập phương án chống xén mở rộng tạo các ga trao đổi gòong, các khám tập kết vật liệu gần gương. Ưu tiên vận chuyển vật liệu vào ngày chủ nhật. Tại các gương lò dốc phải đào cúp tránh tời, tránh mìn; mở lớp huấn luyện thợ nạp mìn để có đủ cơ sở pháp lý bố trí bổ sung thợ nạp mìn gương.

Thứ năm, tính toán lại định mức tiền lương, đảm bảo thợ đào lò phải cao hơn hoặc tối thiểu phải bằng lương bình quân của công nhân phân xưởng khai thác.

Thứ sáu, khảo sát, đánh giá lại hiện trạng điều kiện sản xuất của các gương lò, giải quyết dứt điểm các tồn tại hiện có của tháng 3/2016 để làm tiền đề cho việc giao và thực hiện kế hoạch các tháng còn lại năm 2016. Hàng quý phải tổ chức họp tác nghiệp đánh giá kết quả đào lò, từ đó đánh giá những tồn tại để đề ra các biện pháp khắc phục nhằm tăng tốc độ đào lò.

Cùng với 6 giải pháp trên, Công ty cũng đã giao nhiệm vụ cho các phòng, ban chức năng soạn thảo, ban hành quy trình giao kế hoạch đào lò tháng, quý cho các phân xưởng phải nêu chi tiết các bước làm kế hoạch, các điều kiện tiếp cận gương, các việc cần chuẩn bị cần thực hiện trước khi làm việc… với cách làm bài bản, sự chỉ đạo quyết liệt, Công ty than Thống Nhất kỳ vọng sẽ hoàn thành chỉ tiêu đào lò mà Tập đoàn đã giao, cũng như hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2016.

Thu nhập bình quân thợ lò 15 công/tháng của công nhân Khai thác, đào lò đạt gần 22 triệu/tháng, của Công nhân Cơ điện lò đạt hơn 18 triệu/tháng.

HỮU LƯỢNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động