RSS Feed for Than Mạo Khê: Nhiều hoạt động nhân Tháng Thanh niên | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 15/07/2024 02:14
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Than Mạo Khê: Nhiều hoạt động nhân Tháng Thanh niên

 - Công ty than Mạo Khê - TKV vừa phát động Tháng Thanh niên - 3/2016, với nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết thực.

Than Mạo Khê thi đua 45 ngày đêm sản xuất an toàn

Theo đó, trong tháng, Đoàn Thanh niên Công ty vận động ĐVTN tích cực đảm nhận các công trình phần việc khó, duy trì công tác vệ sinh công nghiệp đảm bảo tiêu chí mỏ sạch theo chương trình 5S, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến thuật, tham gia tích cực hoạt động SXKD...

Cụ thể, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh trong Tháng Thanh niên - 3/2016 gồm: sản xuất 173.780 tấn than nguyên khai, tiêu thụ than 158.500 tấn, đào lò tổng số 1.895 mét, bóc xúc đất đá 100.000m3, doanh thu tổng số trên 192 tỷ đồng.

Ông Phạm Văn Minh - Giám đốc than Mạo Khê yêu cầu tuổi trẻ Công ty cần tích cực, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong mọi mặt hoạt động, lao động sản xuất đảm bảo an toàn hiệu quả; các đơn vị cần chú trọng chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trẻ và tạo điều kiện cho các chi đoàn thanh niên hoạt động có hiệu quả.

Với nhiều giải pháp triển khai cụ thể, Tháng Thanh niên năm 2016 được phát động là dịp để giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của ĐVTN. Từ đó tuổi trẻ các phân xưởng, phòng ban sẽ có nhiều việc làm thiết thực  góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động