RSS Feed for Than Hà Lầm: Hiệu quả từ giải pháp khoán chi phí | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 12/04/2024 17:43
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Than Hà Lầm: Hiệu quả từ giải pháp khoán chi phí

 - Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin Nguyễn Văn Trịnh, để làm tốt công tác khoán chi phí, các phân xưởng cần tập trung vào một số giải pháp như: tăng năng suất lao động, làm than chất lượng, đổi mới cơ cấu tổ chức điều hành sản xuất hợp lý khoa học, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất...

Than Hà Lầm đột phá từ nguồn nhân lực chất lượng cao

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác khoán chi phí phân xưởng và đánh giá cán bộ năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016, Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin cho biết: các đơn vị đã thực hiện tốt công tác khoán và tiết kiệm được 3.204 triệu đồng; sau khi bù trừ các yếu tố đã tiết kiệm được 1.139 triệu đồng.

Bên cạnh đó, một số đơn vị mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác khoán chi phí, nhưng do điều kiện địa chất không ổn định, diện khai thác của các đơn vị phân tán, ngày càng đi xa, xuống sâu, cung độ vận tải xa, điều kiện thi công ngày càng khó khăn, chi phí đầu vào phục vụ sản xuất tăng cao, thời tiết không thuận lợi… đã không thực hiện đạt so với kế hoạch.      

Năm 2016, Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin phấn đấu sản xuất 2,4 triệu tấn nguyên khai; đào 17.457 mét lò; bốc xúc đất đá 4,5 triệu m3; tiêu thụ 2,272 triệu tấn; phấn đấu các chỉ tiêu công nghệ không hụt về giá trị so với kế hoạch; doanh thu đạt 2.545 tỷ đồng; tiết kiệm chi phí 132.099 triệu đồng, lợi nhuận kế hoạch là 30.422 triệu đồng và thu nhập bình quân đầu không thấp hơn 10,667 triệu đồng/người/tháng...

Để đạt được các mục tiêu trên, Chủ tịch Hội đồng quản trị than Hà Lầm - Vinacomin Nguyễn Văn Trịnh, nhấn mạnh, để tiếp tục làm tốt công tác khoán chi phí phân xưởng cần tập trung vào một số giải pháp như: tăng năng suất lao động, làm than chất lượng, đổi mới cơ cấu tổ chức điều hành sản xuất hợp lý khoa học, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất... bên cạnh đó cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn trong sản xuất.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động