RSS Feed for Than Hà Lầm: Đột phá từ áp dụng cơ giới hóa trong hầm lò | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 17/06/2024 07:50
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Than Hà Lầm: Đột phá từ áp dụng cơ giới hóa trong hầm lò

 - Đánh giá tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 428-NQ/ĐU ngày 15/01/2014 của Đảng bộ Công ty CP than Hà Lầm, về tăng cường áp dụng công nghệ mới và cơ giới hóa trong sản xuất than hầm lò, Công ty đã triển khai thực hiện hiệu quả việc áp dụng cơ giới hóa (CGH) trong khai thác, đào lò, vận tải than, vận chuyển người và vật liệu.

TKV đã hoàn thành 54% kế hoạch năm 2019

Hiện nay, Công ty CP than Hà Lầm có 2 lò chợ CGH đồng bộ công suất 1,8 triệu tấn/năm hoạt động ổn định, đạt công suất thiết kế; tỷ lệ than khai thác hầm lò CGH cao nhất trong TKV; năm 2016 sản lượng than lò chợ CGH đạt trên 661.000 tấn, chiếm 35% tổng sản lượng than hầm lò; năm 2017 đạt trên 1,658 triệu tấn, chiếm 69% và năm 2018 đạt trên 1,650 triệu tấn, chiếm 69%...

Đồng thời than Hà Lầm, đã tích cực đầu tư CGH trong đào lò, vận tải than, vận chuyển người và vật liệu; đẩy mạnh thi công đào lò chống neo…, đã tạo đột phá trong sản xuất, đạt được kết quả quan trọng, nâng cao năng suất, giảm sức lao động, đạt hiệu quả SXKD…

Công ty tiếp tục xây dựng nghị quyết về nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực khai thác than hầm lò, tự động hóa và tin học hóa giai đoạn 2020-2025…

Sáu tháng đầu năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của than Hà Lầm đều đạt trên 50% kế hoạch năm. Công ty đã sản xuất đạt gần 1,77 triệu tấn than nguyên khai, bằng 54,2% kế hoạch, trong đó than lò chợ CGH đạt 863.391 tấn, bằng 48% kế hoạch; than tiêu thụ 1,552 triệu tấn, bằng 52% kế hoạch; doanh thu than 1.571 tỷ đồng, bằng 52,4% kế hoạch; tiền lương bình quân đạt 13,702 triệu đồng/người/tháng, bằng 101% kế hoạch.

Nhiệm vụ quý III/2019, Công ty sản xuất 708.780 tấn than nguyên khai; mét lò chuẩn bị sản xuất 3.130m; tiêu thụ 873.000 tấn than; tiền lương bình quân 15 triệu đồng/người/tháng.

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III và 6 tháng cuối năm, Công ty đề ra các giải pháp cụ thể trong sản xuất than hầm lò, tập trung chuyển diện các lò chợ thủy lực di động liên kết xích và chuyển diện lò chợ CGH đồng bộ 11-1.16 sang lò chợ CGH đồng bộ 11-1.17 vỉa 11 đảm bao an toàn, đạt tiến độ, sản lượng; đẩy mạnh công tác đào lò, hoàn thành kế hoạch đào lò năm 2019…

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động