RSS Feed for WTO Chủ nhật 21/04/2024 21:55
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Tăng cường công tác dự báo về hội nhập kinh tế quốc tế

Tăng cường công tác dự báo về hội nhập kinh tế quốc tế

Tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo về những vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và đàm phán các FTA nói riêng, từ đó đề xuất chính sách cho giai đoạn hội nhập từ nay và trong 10 năm tới.
Phiên bản di động