RSS Feed for Vuong Dinh Hue Thứ hai 29/05/2023 10:08
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Tiếp tục theo dõi, đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện

Tiếp tục theo dõi, đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá vừa có ý kiến về đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện.
Chính phủ yêu cầu xử lý kịp thời các kiến nghị của ngành Than

Chính phủ yêu cầu xử lý kịp thời các kiến nghị của ngành Than

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao các bộ: Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường giám sát hoạt động của TKV; nghiên cứu, xử lý kịp thời các kiến nghị của TKV và Tổng công ty Đông Bắc.
Khuyến khích phát triển năng lượng bền vững

Khuyến khích phát triển năng lượng bền vững

Phát triển năng lượng sạch, tăng tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả là hướng đi Chính phủ đang khuyến khích.
Phiên bản di động