RSS Feed for Vùng hạ du Thứ hai 29/11/2021 07:11
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Thủy điện Hố Hô diễn tập phòng chống lũ lụt vùng hạ du

Thủy điện Hố Hô diễn tập phòng chống lũ lụt vùng hạ du

Sau khi Phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du Nhà máy Thủy điện Hố Hô được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt, ngày 4/8/2017, Công ty CP Thủy điện Hồ Bốn (Công ty mẹ của Nhà máy Thủy điện Hố Hô), thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã phối hợp với UBND huyện Hương Khê tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, cứu người và tài sản của nhân dân vùng hạ du.
Bảo vệ hồ thủy điện: "Bén rễ" ở Hòa Bình

Bảo vệ hồ thủy điện: "Bén rễ" ở Hòa Bình

Nhằm giảm thiểu xâm phạm vùng lòng hồ, công tác tuyên truyền tới người dân vùng hạ du được Công ty Thủy điện Hòa Bình đặc biệt chú trọng, đảm bảo các điều kiện an toàn vận hành nhà máy trong cả mùa lũ và mùa kiệt.
Phiên bản di động