RSS Feed for việc làm thu Thứ tư 19/06/2024 13:35
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Than Cao Sơn: Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động

Than Cao Sơn: Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động

Cũng như các đơn vị khác của ngành Than, năm 2012 Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin cũng gặp không ít khó khăn như: tỷ lệ than tồn kho tăng cao; thị trường tiêu thụ sụt giảm; thời tiết bất lợi... Thế nhưng, bằng những giải pháp hiệu quả, tổ chức sản xuất hợp lý, Công ty đã khắc phục khó khăn, tập trung ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho CNCB.
Phiên bản di động