RSS Feed for Vật tư Thứ bảy 20/04/2024 06:56
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
TKV nâng cao hiệu quả công tác quản lý vật tư

TKV nâng cao hiệu quả công tác quản lý vật tư

Ngày 6/11/2020, tại Quảng Ninh, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải đã chủ trì Hội thảo Bộ mã vật tư của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
EVNSPC quản lý công cụ dụng cụ theo phần mềm ERP

EVNSPC quản lý công cụ dụng cụ theo phần mềm ERP

Từ ngày 1/1/2017, phần mềm ERP (Enterprise resourse planning - Kế hoạch quản lý nguồn lực) được triển khai trên toàn hệ thống EVN SPC với nhiều phân hệ. Trong đó lĩnh vực quản lý vật tư được thực hiện chủ yếu trên hai phân hệ chính: PO (Purchasing Order - Quản lý mua sắm) và INV (Inventory - Quản lý kho).
Phiên bản di động