RSS Feed for vành đai dầu Thứ tư 08/02/2023 14:01
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Bắt đầu khoan giếng dầu đầu tiên ở Venezuela

Bắt đầu khoan giếng dầu đầu tiên ở Venezuela

Tại vành đai dầu Orinoco - Venezuela, trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Công ty liên doanh Khai thác và Nâng cấp dầu nặng lô Junin 2 (là Công ty liên doanh giữa 2 đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN và Công ty Dầu Quốc gia Venezuela) đã bắt đầu mũi khoan đầu tiên xuống lòng đất, mở đầu cho việc khai thác dòng dầu thương mại.
Phiên bản di động