RSS Feed for Vang Tay Nam Chủ nhật 14/04/2024 21:34
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Ký hợp đồng tổng thầu dự án Sư Tử Vàng Tây Nam

Ký hợp đồng tổng thầu dự án Sư Tử Vàng Tây Nam

Ngày 20/6/2014, tại Thành phố Vũng Tàu, Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long (Cửu Long JOC) và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) đã ký kết hợp đồng tổng thầu thiết kế, mua sắm, thi công, vận chuyển, lắp đặt, đấu nối và chạy thử (EPCI) dự án Sư Tử Vàng Tây Nam.
Ký hợp đồng phát triển mỏ Sư Tử Nâu

Ký hợp đồng phát triển mỏ Sư Tử Nâu

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cửu Long JOC và Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải (PTSC M&C) đã tổ chức lễ ký hợp đồng hợp tác phát triển mỏ Sư Tử Nâu.
Phiên bản di động