RSS Feed for Vận hành Thứ tư 08/12/2021 08:12
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Nâng cao năng lực phân xưởng vận hành Thủy điện Đồng Nai

Nâng cao năng lực phân xưởng vận hành Thủy điện Đồng Nai

Tính đến tháng 12/2017, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã vận hành sản xuất điện đạt mốc 10,3 tỷ kWh sau gần 7 năm hòa vào lưới điện quốc gia, góp phần giảm việc thiếu hụt điện của hệ thống điện quốc gia đặc biệt là khu vực niềm Nam, đồng thời đóng góp một phần không nhỏ vào ngân sách nhà nước qua các khoản thuế và phí hơn 1600 tỷ đồng.
Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã

Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã trong mùa lũ hàng năm.
Phiên bản di động