RSS Feed for ứng thông tin Thứ năm 02/02/2023 22:03
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Than Dương Huy ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất

Than Dương Huy ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất

Do các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014 được giao cao hơn năm trước, ngay từ những ngày đầu năm, Công ty Than Dương Huy - Vinacomin đã đẩy nhanh tiến độ ra than và mét lò đào. Trong nhiều giải pháp đề ra, Công ty đặt trọng tâm việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả.
Phiên bản di động