RSS Feed for Tuyên truyền điện hạt nhân Thứ tư 19/06/2024 21:20
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
"Tuyên truyền điện hạt nhân phải đi trước một bước"

"Tuyên truyền điện hạt nhân phải đi trước một bước"

Lợi ích phát triển điện hạt nhân có thể được nhìn thấy ở nhiều quốc gia trên thế giới và ở nước ta, nhưng để đạt được sự chấp nhận, đồng thuận của công chúng, công tác tuyên truyền phải đi trước một bước.
Hà Nội dành gần 20 tỷ đồng tuyên truyền điện hạt nhân

Hà Nội dành gần 20 tỷ đồng tuyên truyền điện hạt nhân 1

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND, triển khai kế hoạch khung giai đoạn 2016- 2020 thực hiện đề án thông tin tuyên truyền về phát triên điện hạt nhân (ĐHN) ở Việt Nam đến năm 2020 của TP Hà Nội.
Phương án hợp tác quốc tế về ĐHN trong giai đoạn mới

Phương án hợp tác quốc tế về ĐHN trong giai đoạn mới

Việt Nam phải có những nghiên cứu, phân tích, dự báo và sẵn sàng những phương án để tránh bị động trong quan hệ hợp tác quốc tế về năng lượng nguyên tử, cũng như phân bổ nguồn lực một cách hợp lý để nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về năng lượng nguyên tử.
Tuyên truyền điện hạt nhân cần phải thực hiện một cách có hệ thống

Tuyên truyền điện hạt nhân cần phải thực hiện một cách có hệ thống

Để đạt được sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân về Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, công tác thông tin tuyên truyền được xác định là hết sức quan trọng, cần phải tiến hành thường xuyên và có hệ thống.
Kinh nghiệm truyền thông về điện hạt nhân ở nước Nga

Kinh nghiệm truyền thông về điện hạt nhân ở nước Nga

Theo các chuyên gia Nga, một quốc gia muốn phát triển điện hạt nhân thành công, điều đầu tiên và cốt yếu nhất là cần có sự đồng thuận cao từ đông đảo người dân, giới khoa học và chính quyền các cấp... Do vậy, công tác truyền thông, vận động cộng đồng cần phải được thực hiện một cách công khai, minh bạch, khoa học và có hệ thống.
Phát triển điện hạt nhân: Truyền thông phải đi trước

Phát triển điện hạt nhân: Truyền thông phải đi trước

Thông tin, tuyên truyền có vai trò quan trọng, tác động mạnh mẽ tới thái độ của công chúng với các dự án năng lượng hạt nhân. Do đó, công tác thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực này cần trung thực, minh bạch, tạo sự nhận thức và hiểu biết đúng của công chúng.
Nâng cao kỹ năng tuyên truyền về điện hạt nhân

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền về điện hạt nhân

Ngày 12/8, tại Ninh Thuận, Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Năng lượng nguyên tử - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức “Lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền xây dựng điện hạt nhân ở Việt Nam”, cho phóng viên các cơ quan báo chí.
Phiên bản di động