RSS Feed for tuyên điện hạt Thứ ba 07/02/2023 02:36
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Hội thảo quốc gia đầu tiên về tuyên truyền điện hạt nhân

Hội thảo quốc gia đầu tiên về tuyên truyền điện hạt nhân

Trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ thuật với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn 2, Cục Năng lượng Nguyên tử chủ trì, phối hợp với BQLDA điện hạt nhân Ninh Thuận, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức hội thảo quốc gia về "thông tin, tuyên truyền phát triển điện hạt nhân" tại tỉnh Ninh Thuận.
Phiên bản di động