RSS Feed for Tuy Phong Thứ ba 30/05/2023 05:28
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đoàn Thanh niên GENCO 3 với chương trình bê tông hóa

Đoàn Thanh niên GENCO 3 với chương trình bê tông hóa

Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Phát điện 3 (GENCO 3) vừa phối hợp cùng các tổ chức đoàn địa phương, đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện công trình thanh niên năm 2017, hỗ trợ bê tông hóa 2 đoạn đường giao thông nông thôn tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
Phiên bản di động