RSS Feed for Trường Sa Thứ tư 18/05/2022 16:05
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Thủy điện Sơn La: Nhiều hoạt động hướng về Trường Sa

Thủy điện Sơn La: Nhiều hoạt động hướng về Trường Sa

Trong những năm qua, Công ty thủy điện Sơn La luôn hưởng ứng chương trình “góp đá xây đảo Trường Sa” do Trung ương Đoàn Thanh niên phát động bằng các việc làm thiết thực như: quyên góp, ủng hộ mỗi người một ngày lươn, thực hiện chương trình nhắn tin ủng hộ Trương Sa…
EVN HANOI ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”

EVN HANOI ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”

Tổng công ty Điện lực Tp. Hà Nội (EVN HANOI) vừa ủng hộ quỹ "Vì Trường Sa thân yêu" 100 triệu đồng, số tiền này được quyên góp từ tập thể CBCNV Tổng công ty.
Phiên bản di động