RSS Feed for trình Mạch dây Chủ nhật 10/12/2023 01:30
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đóng điện đường dây 110kV 175/Đồng Hới 220 - 171/Ba Đồn

Đóng điện đường dây 110kV 175/Đồng Hới 220 - 171/Ba Đồn

Ngày 17/6/2013, Hội đồng nghiệm thu đã tổ chức đóng điện đưa vào vận hành thành công tuyến đường dây 110kV 175/Đồng Hới 220 - 171/Ba Đồn, hoàn thành hạng mục then chốt để tiến đến hoàn thiện toàn bộ công trình Mạch 2 đường dây 110kV Đồng Hới - Ba Đồn.
Đẩy nhanh tiến độ công trình "Mạch 2 đường dây 110 kV Đồng Hới - Ba Đồn"

Đẩy nhanh tiến độ công trình "Mạch 2 đường dây 110 kV Đồng Hới - Ba Đồn"

Trong thời gian này, Ban Quản lý Dự án Lưới điện miền Trung (NPMU) đang tổ chức thực hiện chiến dịch, tăng cường đẩy nhanh tiến độ thi công công trình “Mạch 2 đường dây 110kV Đồng Hới - Ba Đồn” để sớm hoàn thành đóng điện trong tháng 6/2013, theo tiến độ Tổng công ty Điện lực miền Trung giao.
Phiên bản di động