RSS Feed for trình dán nhãn Chủ nhật 01/10/2023 01:45
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Australia hỗ trợ chương trình dán nhãn năng lượng của Việt Nam

Australia hỗ trợ chương trình dán nhãn năng lượng của Việt Nam

Sáng ngày 2/7/2012 tại Hà Nội, hội thảo khởi động dự án hỗ trợ Chương trình dán nhãn năng lượng của Việt Nam đã được tổ chức. Dự án được phối hợp thực hiện bởi Cơ quan phát triển quốc tế Australia (AusAid), Vụ Biến đổi khí hậu và Tiết kiệm năng lượng Australia và Bộ Công Thương Việt Nam.
Dán nhãn năng lượng: “Giấy thông hành” cho thiết bị điện

Dán nhãn năng lượng: “Giấy thông hành” cho thiết bị điện

Theo Bộ Công Thương, để nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, Bộ đang xây dựng và trình Chính phủ thông qua lộ trình dán nhãn tiết kiệm năng lượng cho tất cả các sản phẩm tiêu thụ năng lượng.
Phiên bản di động