RSS Feed for trạm trắc Thứ bảy 25/03/2023 21:41
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Chính phủ chỉ đạo kiểm tra an toàn Thủy điện Sông Tranh 2

Chính phủ chỉ đạo kiểm tra an toàn Thủy điện Sông Tranh 2

Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, báo cáo tình hình an toàn vận hành đập thủy điện Sông Tranh 2, đồng thời, cung cấp các số liệu từ các thiết bị quan trắc đặt tại công trình về động đất xảy ra tại đập thủy điện Sông Tranh 2 cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, huyện Bắc Trà My và các cơ quan có liên quan của tỉnh để theo dõi, chỉ đạo và thông tin chính xác, kịp thời đến người dân trong khu vực.
Phiên bản di động