RSS Feed for Trà Vinh Trạm Thứ hai 08/08/2022 22:51
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Khánh thành đường dây và trạm biến áp 220 kV Vĩnh Long - Trà Vinh

Khánh thành đường dây và trạm biến áp 220 kV Vĩnh Long - Trà Vinh

Ngày 17/5, Công đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia đã tổ chức lễ gắn biển khánh thành công trình đường dây 220 kV Vĩnh Long - Trà Vinh và Trạm biến áp 220/110 kV Trà Vinh. Đường dây 220 kV Vĩnh Long-Trà Vinh, có chiều dài hơn 62km, điểm đầu từ Trạm biến áp Vĩnh Long đi qua địa bàn thành phố Vĩnh Long, huyện Long Hồ, huyện Vũng Liêm và điểm cuối là Trạm biến áp 220 kV Trà Vinh đi qua địa bàn các huyện Càng Long và Châu Thành.
Phiên bản di động