RSS Feed for Trà Khúc 1 Thứ hai 15/08/2022 01:44
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Rà soát Thủy điện Đăkđrinh 2 và Trà Khúc 1

Rà soát Thủy điện Đăkđrinh 2 và Trà Khúc 1

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng vừa có văn bản yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo chủ đầu tư dự án Thủy điện Đăkđrinh 2 và Thủy điện Trà Khúc 1 lập báo cáo đánh giá về hiệu quả kinh tế, tài chính, đặc biệt là phân tích mức độ ảnh hưởng đến môi trường của hai dự án này.
Phiên bản di động