RSS Feed for tổng tiền Thứ ba 06/06/2023 09:55
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Tìm lời giải cho bài toán vốn đầu tư của EVN NPT

Tìm lời giải cho bài toán vốn đầu tư của EVN NPT

Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia (EVN NPT) cho biết: hiện nay, nhu cầu về nguồn vốn đầu tư cho các dự án điện là rất lớn. Riêng trong năm 2014, NPT phải thực hiện thu xếp vốn cho 66 dự án với tổng mức đầu tư (TMĐT) là 38.069 tỷ đồng.
EVN NPT hoàn thành nhiệm vụ "Năm truyền tải điện 2013"

EVN NPT hoàn thành nhiệm vụ "Năm truyền tải điện 2013"

Năm 2013, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu xếp vốn cho các dự án điện, công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn nhiều trở ngại; lưới điện truyền tải chưa có dự phòng và bị quá tải, áp lực truyền tải cao trên đường dây 500kV Bắc-Nam rất lớn... Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, EVN NPT đã vận hành hệ thống truyền tải cơ bản an toàn, đầu tư xây dựng thu được nhiều kết quả khả quan, tình hình tài chính dần được đảm bảo... EVN NPT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ "Năm truyền tải điện 2013".
Khai thác khoáng sản phải ký quỹ cải tạo môi trường

Khai thác khoáng sản phải ký quỹ cải tạo môi trường

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định, về việc cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản, trong đó yêu cầu phải cải tạo, phục hồi môi trường ngay trong quá trình khai thác khoáng sản (Quyết định số: 18/2013/QĐ-TTg, ngày 29/3/2013).
Phiên bản di động